Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

SANTAK BL1000-Pro
Chọn so sánh
Rating 0
SANTAK BL1000-Pro
Line Interactive, 1000VA/600W, Nguồn vào: 170 – 280V AC, Nguồn ra: 220V +/- 10% (chế độ acquy); Step-wave, cổng USB. Chế độ bảo vệ: điện thoại, fax, modem in/out qua cổng RJ11. Phần mềm quản trị và tự động shutdown hệ thống Winpower. Thời gian lưu điện: 40 phút với tải 100W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.200.000 VND


APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V (SRT10KRMXLI)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V (SRT10KRMXLI) Double Conversion Online, Sine wave, 10.0 kW /10.0 kVA, Input 230V (160 – 275V)/Output 230V+/- 2%, Multi-function LCD status and control console, RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB. Rack Mounting support rails 3U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

79.990.000 VND


APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V (SRT10KXLI)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V (SRT10KXLI) Double Conversion Online, Sine wave, 10.0 kW /10.0 kVA, Input 230V (160 – 275V)/Output 230V+/- 2%, Multi-function LCD status and control console, RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

76.990.000 VND


APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V (SRT6KRMXLI)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V (SRT6KRMXLI) Double Conversion Online, Sine wave, 6.0 kW /6.0 kVA, Input 230V (160 – 275V)/Output 230V+/- 2%, Multi-function LCD status and control console, RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB. Rack Mounting support rails 3U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

63.990.000 VND


APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V (SRT6KXLI)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V (SRT6KXLI) Double Conversion Online, Sine wave, 6.0 kW /6.0 kVA, Input 230V (160 – 275V)/Output 230V+/- 2%, Multi-function LCD status and control console, RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

59.990.000 VND


APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V (SRT5KRMXLI)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V (SRT5KRMXLI) Double Conversion Online, Sine wave, 4.5 kW /5.0 kVA, Input 230V (160 – 275V)/Output 230V+/- 2%, Multi-function LCD status and control console, RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB. Rack Mounting support rails 3U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

49.990.000 VND


APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V (SRT5KXLI)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V (SRT5KXLI) Double Conversion Online, Sine wave, 4.5 kW /5.0 kVA, Input 230V (160 – 275V)/Output 230V+/- 2%, Multi-function LCD status and control console, RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

45.990.000 VND


APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U  230V (SMT3000RMI2U)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V (SMT3000RMI2U) Line Interactive, Sine wave, 2.7 kW /3.0 kVA, Input 230V (160 – 286V)/Output 230V+/- 5%, Multi-function LCD status and control console, RJ-45 Serial , SmartSlot , USB, Rack Mounting support rails, Transfer Time 4ms typical
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

25.490.000 VND


APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V (SMT3000I)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V (SMT3000I) Line Interactive, Sine wave, 2.7 kW /3.0 kVA, Input 230V (160 – 286V)/Output 230V+/- 5%, Multi-function LCD status and control console, SmartSlot, USB. Transfer Time 2ms typical
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

22.490.000 VND


APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U  230V (SMT2200RMI2U)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V (SMT2200RMI2U) Line Interactive, Sine wave, 1.98 kW /2.2 kVA, Input 230V (160 – 286V)/Output 230V+/- 5%, Multi-function LCD status and control console, RJ-45 Serial , SmartSlot , USB, Rack Mounting support rails
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

18.990.000 VND


APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V (SMT2200I)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V (SMT2200I) Line Interactive, Sine wave, 1.98 kW /2.2 kVA, Input 230V (160 – 286V)/Output 230V+/- 5%, Multi-function LCD status and control console, SmartSlot, USB. Transfer Time 2ms typical
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

15.990.000 VND


APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U  230V (SMT1000RMI2U)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V (SMT1000RMI2U) Line Interactive, Sine wave, 700W/1 kVA, Input 230V (160 – 286V)/Output 230V+/- 5%, Multi-function LCD status and control console, RJ-45 Serial , SmartSlot , USB, Rack Mounting support rails
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

13.990.000 VND


APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V (SMT1000I)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V (SMT1000I), Line Interactive, Sine wave, 700W /1.0 kVA, Input 230V (160 – 286V)/Output 230V+/- 5%, Multi-function LCD status and control console, RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.890.000 VND


APC Smart-UPS C 3000VA Rack mount LCD 230V (SMC3000RMI2U)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS C 3000VA Rack mount LCD 230V (SMC3000RMI2U), Line Interactive, Sine wave, 2.1kW /3 kVA, Input 230V (180 – 287V) /Output 230V+/- 5%, Multi-function LCD status and control console, USB, Transfer Time 8ms typical
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

18.190.000 VND


APC Smart-UPS C 3000VA LCD 230V (SMC3000I)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS C 3000VA LCD 230V (SMC3000I), Line Interactive, Sine wave, 2.1kW /3 kVA, Input 230V (180 – 287V) /Output 230V+/- 5%, Multi-function LCD status and control console, USB,
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

15.990.000 VND


APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V (SMC2000I-2U)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V (SMC2000I-2U), Line Interactive, Sine wave, 1.3kW /2 kVA, Input 230V (180 – 287V) /Output 230V+/- 5%, Multi-function LCD status and control console, USB, Transfer Time 8ms typical,
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

12.690.000 VND


APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V (SMC2000I)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V (SMC2000I) Line Interactive, Sine wave, 1.3kW /2 kVA, Input 230V (180 – 287V) /Output 230V+/- 5%, Multi-function LCD status and control console, USB,
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

11.490.000 VND


APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V (SMC1500I)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V (SMC1500I), Line Interactive, Sine wave, 900W /1.5 kVA, Input 230V (180 – 287V) /Output 230V+/- 5%, Multi-function LCD status and control console, USB.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

7.590.000 VND


APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V (SMT1500I-2U)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V (SMT1500I-2U), Line Interactive, Sine wave, 1 kW /1.5 kVA, Input 230V (160 – 286V)/Output 230V+/- 5%, Multi-function LCD status and control console, RJ-45 Serial , SmartSlot , USB, Transfer Time 2ms typical,
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

10.590.000 VND


APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V (SMC1000I-2U)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V (SMC1000I-2U), Line Interactive, 600 W /1 kVA, Input 230V (180 – 287V)/Output 230V+/- 5%, Interface USB. Transfer Time 2ms typical, Multi-function LCD status and control console
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

7.850.000 VND


APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR (BX1400U-MS)
Chọn so sánh
Rating 0
APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR (BX1400U-MS) Line Interactive, 700 Watts /1.4 kVA, Input 150-280V/Output 230V, Transfer Time: 8ms typical : 10 ms maximum. RJ-11 Modem/Fax protection
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.990.000 VND


ARES AR10D
Chọn so sánh
Rating 0
ARES AR10D Bộ lưu điện cửa cuốn, cho ra dòng điện dạng sóng sine chuẩn, không gây hại motor. 1000W, Thời gian chờ: Trên 30 ngày (sử dụng remote). Chế độ tiết kiệm điện 10 phút tự tắt, không tiêu hao điện năng.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

6.840.000 VND


ARES AR7D
Chọn so sánh
Rating 0
ARES AR7D Bộ lưu điện cửa cuốn, cho ra dòng điện dạng sóng sine chuẩn, không gây hại motor. 700W, Thời gian chờ: Trên 30 ngày (sử dụng remote). Chế độ tiết kiệm điện 10 phút tự tắt, không tiêu hao điện năng.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.752.000 VND


ARES AR6D
Chọn so sánh
Rating 0
ARES AR6D Bộ lưu điện cửa cuốn, cho ra dòng điện dạng sóng sine chuẩn, không gây hại motor. 600W, Thời gian chờ: Trên 30 ngày (sử dụng remote). Chế độ tiết kiệm điện 10 phút tự tắt, không tiêu hao điện năng.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.840.000 VND

Tới trang: