Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

G.Skill TRIDENT Z - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz – F4-3000C15D-32GTZ
Chọn so sánh
Rating 0
G.Skill TRIDENT Z - 32GB (16GBx2) DDR4 3000GHz – F4-3000C15D-32GTZ 32GB (2 x 16GB) DDR4-3000MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.35V, CL15, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

7.690.000 VND


G.Skill TRIDENT Z - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz – F4-3000C15D-16GTZ
Chọn so sánh
Rating 0
G.Skill TRIDENT Z - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz – F4-3000C15D-16GTZ 16GB (2 x 8GB) DDR4-3000MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.35V, CL15, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.250.000 VND


G.Skill TRIDENT Z - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz – F4-2666C18D-16GTZR
Chọn so sánh
Rating 0
G.Skill TRIDENT Z - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz – F4-2666C18D-16GTZR
16GB (2 x 8GB) DDR4-2666MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.35V, CL18, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.250.000 VND


G.Skill TRIDENT Z - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz – F4-3000C16D-16GTZR
Chọn so sánh
Rating 0
G.Skill TRIDENT Z - 16GB (8GBx2) DDR4 3000GHz – F4-3000C16D-16GTZR
16GB (2 x 8GB) DDR4-3000MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.35V, CL16, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.290.000 VND


G.Skill TRIDENT Z - 8GB (4GBx2) DDR4 3000GHz – F4-3000C16S-8GTZR
Chọn so sánh
Rating 0
G.Skill TRIDENT Z - 8GB (4GBx2) DDR4 3000GHz – F4-3000C16S-8GTZR
8GB (2 x 4GB) DDR4-3000MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.35V, CL16, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

2.150.000 VND


G.SKILL Flare X (for AMD)-16GB (8GBX2) DDR4 2666MHz – F4-2666C19D-16GSXW
Chọn so sánh
Rating 0
G.SKILL Flare X (for AMD)-16GB (8GBX2) DDR4 2666MHz – F4-2666C19D-16GSXW 16GB (2 x 8GB) DDR4-2666MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.2V, CL19, for AMD
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.650.000 VND


G.SKILL RIPJAW V-32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz – F4-3200C16D-32GVK
Chọn so sánh
Rating 0
G.SKILL RIPJAW V-32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz – F4-3200C16D-32GVK
32GB (2 x 16GB) DDR4-3200MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.2V, CL16, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

7.690.000 VND


G.SKILL RIPJAW V-32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz – F4-3000C16D-32GVRB
Chọn so sánh
Rating 0
G.SKILL RIPJAW V-32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz – F4-3000C16D-32GVRB
32GB (2 x 16GB) DDR4-3000MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.2V, CL16, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

7.690.000 VND


G.SKILL RIPJAW V-32GB (2x16GB) DDR4 2800MHz – F4-2800C15D-32GVR
Chọn so sánh
Rating 0
G.SKILL RIPJAW V-32GB (2x16GB) DDR4 2800MHz – F4-2800C15D-32GVR
32GB (2 x 16GB) DDR4-2800MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.2V, CL15, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

7.690.000 VND


KingMax 8GB DDR4-2666 SO-DIMM
Chọn so sánh
Rating 0
KingMax 8GB DDR4-2666 SO-DIMM
8GB, PC4-2666, 21300 Mb/s, CL16, 1.2V, SO-DIMM for notebook PC
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.390.000 VND


G.SKILL RIPJAW V-32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz – F4-2666C19Q-32GVR
Chọn so sánh
Rating 0
G.SKILL RIPJAW V-32GB (2x16GB) DDR4 2666MHz – F4-2666C19Q-32GVR 32GB (2 x 16GB) DDR4-2666MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.2V, CL19, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

7.650.000 VND


G.SKILL RIPJAW V-16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz – F4-3000C15D-16GVR
Chọn so sánh
Rating 0
G.SKILL RIPJAW V-16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz – F4-3000C15D-16GVR 16GB (2 x 8GB) DDR4-3000MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.2V, CL15, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.950.000 VND


G.SKILL RIPJAW V-16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz – F4-3000C16D-16GVRB
Chọn so sánh
Rating 0
G.SKILL RIPJAW V-16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz – F4-3000C16D-16GVRB 16GB (2 x 8GB) DDR4-3000MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.2V, CL16, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.890.000 VND


G.SKILL RIPJAW V-16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz – F4-2666C19D-16GVR
Chọn so sánh
Rating 0
G.SKILL RIPJAW V-16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz – F4-2666C19D-16GVR 16GB (2 x 8GB) DDR4-2666MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.2V, CL19, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.690.000 VND


G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2800MHz F4-2800C15D-8GVR
Chọn so sánh
Rating 0
G.SKILL RIPJAWS V-8GB (4GBx2) DDR4 2800MHz F4-2800C15D-8GVR
8GB (2 x 4GB) DDR4-2800MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.2V, CL15, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.990.000 VND


G.SKILL 4GB DDR4 2400MHz – F4-2400C17S-4GNT
Chọn so sánh
Rating 0
G.SKILL 4GB DDR4 2400MHz – F4-2400C17S-4GNT
1 x 4GB DDR4-2400MHz 288-pin, 1.2V, CL17, có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho game
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

790.000 VND


G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz – F4-2666C16D-16GTZR
Chọn so sánh
Rating 0
G.Skill TRIDENT Z RGB - 16GB (8GBx2) DDR4 2666GHz – F4-2666C16D-16GTZR 16GB (2 x 8GB) DDR4-2666MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, LED RGB, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.35V, 16-18-18-38-2N, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.490.000 VND


G.SKILL RIPJAWS V-8GB DDR4 2800MHz F4-2800C17S-8GVR
Chọn so sánh
Rating 0
G.SKILL RIPJAWS V-8GB DDR4 2800MHz F4-2800C17S-8GVR 8GB (1 x 8GB) DDR4-2800MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.2V, CL17, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.790.000 VND


G.SKILL RIPJAW V-16GB (2x8GB) DDR4 2800MHz – F4-2800C17D-16GVR
Chọn so sánh
Rating 0
G.SKILL RIPJAW V-16GB (2x8GB) DDR4 2800MHz – F4-2800C17D-16GVR 16GB (2 x 8GB) DDR4-2800MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.2V, CL17, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.790.000 VND


G.SKILL RIPJAWS V-8GB DDR4 2666MHz F4-2666C19S-8GVR
Chọn so sánh
Rating 0
G.SKILL RIPJAWS V-8GB DDR4 2666MHz F4-2666C19S-8GVR 8GB (1 x 8GB) DDR4-2666MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.2V, CL19, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.770.000 VND


G.Skill SNIPER X - 16GB (8GBx2) DDR4 2400GHz – F4-2400C16D-16GSXWB
Chọn so sánh
Rating 0
G.Skill SNIPER X - 16GB (8GBx2) DDR4 2400GHz – F4-2400C16D-16GSXWB "16GB (2 x 8GB) DDR4-2400MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.35V, 16-18-18-38, Intel XMP 2.0."
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.650.000 VND


G.SKILL RIPJAWS V-4GB DDR4 2400MHz F4-2400C17S-4GVR
Chọn so sánh
Rating 0
G.SKILL RIPJAWS V-4GB DDR4 2400MHz F4-2400C17S-4GVR 4GB (1 x 4GB) DDR4-2400MHz Memory Kit có tản nhiệt bằng nhôm, chuyên dụng cho overclock, 288-pin, 1.2V, CL17, Intel XMP 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

900.000 VND


KingMax 16GB DDR4-2666
Chọn so sánh
Rating 0
KingMax 16GB DDR4-2666 16GB, 8 x 4 Gb , PC4-2666, 21300 Mb/s, CL16, 1.2V, 288-Pin DIMM
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.290.000 VND


KingMax 8GB DDR4-2666
Chọn so sánh
Rating 0
KingMax 8GB DDR4-2666 8GB, 8 x 4 Gb , PC4-2666, 21300 Mb/s, CL16, 1.2V, 288-Pin DIMM
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.350.000 VND

Tới trang: