Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

AMD Ryzen™ 3 1200 with Wraith Stealth cooler
Chọn so sánh
Rating 0
AMD Ryzen™ 3 1200 with Wraith Stealth cooler, 4 x 3.1GHz turbo up 3.4GHz, 4 threats, 64-bit, 8MB L3 Cache, 2MB L2 Cache, AMD SenseMI Technology, Socket AM4, DDR4 Support, 65W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

2.790.000 VND


AMD Ryzen™ 3 1300X with Wraith Stealth cooler
Chọn so sánh
Rating 0
AMD Ryzen™ 3 1300X with Wraith Stealth cooler, 4 x 3.5GHz turbo up 3.7GHz, 4 threats, 64-bit, 8MB L3 Cache, 2MB L2 Cache, AMD SenseMI Technology, Socket AM4, DDR4 Support, 65W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.490.000 VND


AMD Ryzen™ 5 1400 with Wraith Stealth cooler
Chọn so sánh
Rating 0
AMD Ryzen™ 5 1400 with Wraith Stealth cooler, 4 x 3.2GHz turbo up 3.4GHz, 8 threats, 64-bit, 8MB L3 Cache, 2MB L2 Cache, AMD SenseMI Technology, Socket AM4, DDR4 Support, 65W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.450.000 VND


AMD Ryzen™ 5 1500X with Wraith Spire cooler
Chọn so sánh
Rating 0
AMD Ryzen™ 5 1500X with Wraith Spire cooler, 4 x 3.5GHz turbo up 3.7GHz, 8 threats, 64-bit, 16MB L3 Cache, 2MB L2 Cache, AMD SenseMI Technology, Socket AM4, DDR4 Support, 65W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.850.000 VND


AMD Ryzen™ 5 1600 with Wraith Spire cooler
Chọn so sánh
Rating 0
AMD Ryzen™ 5 1600 with Wraith Spire cooler, 6 x 3.2GHz turbo up 3.6GHz, 12 threats, 64-bit, 16MB L3 Cache 3MB L2 Cache, AMD SenseMI Technology, Socket AM4, DDR4 Support, 65W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

5.590.000 VND


AMD Ryzen™ 7 1800X
Chọn so sánh
Rating 0
AMD Ryzen™ 7 1800X, 8 x 3.6GHz turbo up 4GHz, 16 threats, 64-bit, 16MB L3 Cache
4MB L2 Cache, Unlocked, AMD SenseMI Technology, Socket AM4, DDR4 Support, 95W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

13.990.000 VND


Intel® Core® i3-7300 (Kabylake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i3-7300 (Kabylake) 2 x 4.0GHz, 4 threats, 64-bit, 6MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® HD Graphics 630, Graphics Base Frequency 350 MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.00GHz, 4K Support, Intel® Wireless Display, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, 51W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.690.000 VND


Intel® Core® i3-7100 (Kabylake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i3-7100 (Kabylake) 2 x 3.9GHz, 4 threats, 64-bit, 6MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® HD Graphics 630, Graphics Base Frequency 350 MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.00GHz, 4K Support, Intel® Wireless Display, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, 51W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

2.790.000 VND


AMD Ryzen™ 7 1700
Chọn so sánh
Rating 0
AMD Ryzen™ 7 1700, 8 x 3.0GHz turbo up 3.7GHz, 16 threats, 64-bit, 16MB L3 Cache
4MB L2 Cache, AMD SenseMI Technology, Socket AM4, DDR4 Support, 65W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.590.000 VND


Intel® Core® i7-7700K (Kabylake) Không quạt
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i7-7700K (Kabylake), 4 x 4.2GHz turbo up 4.5GHz, 8 threats, 64-bit, 8MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® HD Graphics 630, Graphics Base Frequency 350 MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.15GHz, 4K Support, vPro, Intel® Wireless Display, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, 91W, 14nm, no fan
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.790.000 VND


Intel® Core® i5-7600 (Kabylake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i5-7600 (Kabylake) 4 x 3.5GHz turbo up 4.1GHz, 4 threats, 64-bit, 6MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® HD Graphics 630, Graphics Base Frequency 350 MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.10GHz, 4K Support, vPro, Intel® Wireless Display, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, 65W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

5.690.000 VND


Intel® Pentium® G4560 (Kabylake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Pentium® G4560 (Kabylake), 2 x 3.5GHz, 4 threats, 64-bit, 3MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® HD Graphics 610, Graphics Base Frequency 350 MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.05GHz, 4K Support, Intel® Wireless Display, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, 54W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.890.000 VND


Intel® Core® i5-7400 (Kabylake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i5-7400 (Kabylake) 4 x 3.0GHz turbo up 3.5GHz, 4 threats, 64-bit, 6MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® HD Graphics 630, Graphics Base Frequency 350 MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.00GHz, 4K Support, Intel® Wireless Display, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, 65W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.490.000 VND


Intel® Core® i7-7700 (Kabylake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i7-7700 (Kabylake) 4 x 3.6GHz turbo up 4.2GHz, 8 threats, 64-bit, 8MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® HD Graphics 630, Graphics Base Frequency 350 MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.15GHz, 4K Support, vPro, Intel® Wireless Display, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, 65W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

7.850.000 VND


Intel® Core® i5-7500 (Kabylake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i5-7500 (Kabylake) 4 x 3.4GHz turbo up 3.8GHz, 4 threats, 64-bit, 6MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® HD Graphics 530, Graphics Base Frequency 350 MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.10GHz, 4K Support, vPro, Intel® Wireless Display, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, 65W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

5.090.000 VND


Intel® Celeron® G3930 (Skylake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Celeron® G3930 (Skylake), 2 x 2.9GHz, 2 threats, 2MB smart cache, Intel® HD Graphics 610, Graphics Base Frequency 350MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.05GHz, 4K Support, VT-x,EM64T XD, EIST, FCLGA1151, 51W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

880.000 VND


Intel® Xeon® E3-1230V5 (Skylake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Xeon® E3-1230V5(Skylake),4 x 3.4GHz turbo up 4 x 3.8GHz, 8 threats, 8MB Smart cache, DMI 5GT/s, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® vPro Technology VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, FCLGA1151, 80W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

6.450.000 VND


Intel® Pentium® G4500 (Skylake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Pentium® G4500 (Skylake), 2 x 3.5GHz, 2 threats, 3MB smart cache, Intel® HD Graphics 530, Graphics Base Frequency 350MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.05GHz,VT-x,EM64T XD, EIST, FCLGA1151, 51W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

2.090.000 VND


Intel® Pentium® G4400 (Skylake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Pentium® G4400 (Skylake), 2 x 3.3GHz, 2 threats, 3MB smart cache, Intel® HD Graphics 510, Graphics Base Frequency 350MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1GHz,VT-x,EM64T XD, EIST, FCLGA1151, 54W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.250.000 VND


Intel® Pentium® G3460 (Haswell)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Pentium® G3460 (Haswell), 2 x 3.5GHz, 2 threats, 3MB smart cache, Intel® HD Graphics, Graphics Base Frequency 350MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.1GHz,VT-x,EM64T XD, EIST,FCLGA1150, 53W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.790.000 VND


Intel® Core® i5-6400 (Skylake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i5-6400 (Skylake),4 x 2.7GHz turbo up 3.3GHz, 4 threats, 64-bit, 6MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® HD Graphics 530, Graphics Base Frequency 350 MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.05GHz, 4K Support, VT-x, VT-d, EM64T, XD, EIST, LGA1151, DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600, 65W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.490.000 VND


Intel® Core® i5-6600K (Skylake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i5-6600K (Skylake), 4 x 3.5GHz turbo up 3.9GHz, 4 threats, 64-bit, 6MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® HD Graphics 530, Graphics Base Frequency 350 MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.05GHz, 4K Support, VT-x, VT-d, EM64T, XD, EIST, LGA1151, DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600, 91W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

5.990.000 VND


Intel® Core® i5-6600 (Skylake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i5-6600 (Skylake), 4 x 3.3GHz turbo up 3.9GHz, 4 threats, 64-bit, 6MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® HD Graphics 530, Graphics Base Frequency 350 MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.05GHz, 4K Support, vPro, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, LGA1151, DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600, 65W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

5.590.000 VND


Intel® Core® i7-6700K (Skylake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i7-6700K (Skylake), 4 x 4.0GHz turbo up 4.2GHz, 8 threats, 64-bit, 8MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® HD Graphics 530, Graphics Base Frequency 350 MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.15GHz, 4K Support, Intel® Wireless Display, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, 91W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.690.000 VND

Tới trang: