Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

Intel® Core® i9-9900KS (Coffee Lake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i9-9900KS (Coffee Lake)
8 x 4.0GHz turbo up 5.0GHz, 16 threads, 64-bit, 16MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® UHD Graphics 630, Support, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-2666, 127W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

13.990.000 VND


Intel® Pentium® Gold G5420 (Coffee Lake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Pentium® Gold G5420 (Coffee Lake)
2 x 3.8GHz, 4 threads, 64-bit, 4MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® UHD Graphics 610, Graphics Base Frequency 350 MHz, Graphics Max Dynamic Frequency 1.05GHz, 4K Support, FCLGA1151, DDR4-2400 @ 1.35V, 54W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.650.000 VND


Intel® Xeon® W-2195
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Xeon® W-2195
18 x 2.3GHz turbo up 4.3GHz, 36 threads, 24.75MB Smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® vPro Technology, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, FCLGA2066, 140W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

69.990.000 VND


Intel® Xeon® W-2155 (Tray, no Fan)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Xeon® W-2155 (Tray, no Fan)
10 x 3.3GHz turbo up 4.5GHz, 20 threads, 13.75MB Smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® vPro Technology, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, FCLGA2066, 140W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

39.990.000 VND


Intel® Xeon® W-2145
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Xeon® W-2145
8 x 3.7GHz turbo up 4.5GHz, 16 threads, 11MB Smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® vPro Technology, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, FCLGA2066, 140W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

29.990.000 VND


Intel® Xeon® W-2123
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Xeon® W-2123
4 x 3.6GHz turbo up 3.9GHz, 8 threads, 8.25MB Smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® vPro Technology, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, FCLGA2066, 120W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.490.000 VND


Intel® Xeon® W-3175X
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Xeon® W-3175X
28 x 3.1GHz turbo up 3.8GHz, 56 threads, 38.5MB Smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® vPro Technology, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, FCLGA3647, 255W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

79.990.000 VND


Intel® Xeon® Gold 6150
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Xeon® Gold 6150
18 x 2.7GHz turbo up 3.7GHz, 36 threads, 24.75MB Smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® vPro Technology, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, FCLGA3647, 165W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

89.990.000 VND


Intel® Xeon® Silver 4114 Tray
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Xeon® Silver 4114 Tray (SkyLake)
10 x 2.2GHz turbo up 3.0GHz, 20 threads, 13.75MB Smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® vPro Technology, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, FCLGA3647, 85W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

19.990.000 VND


Intel® Xeon® E-2146G
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Xeon® E-2146G (Coffee Lake)
6 x 3.5GHz turbo up 4.5GHz, 12 threads, 12MB Smart cache, DMI 8GT/s, Intel® UHD Graphics P630, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® vPro Technology, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, FCLGA1151, 80W, 14nm.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.690.000 VND


Intel® Core® i9-10980XE
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i9-10980XE
(chạy chipset X299X), 18 x 3.0GHz turbo up 4.6GHz/4.8GHz, 36 threads, 64-bit, 27.75MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, FCLGA2066, DDR4-2666, 165W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

29.500.000 VND


Intel® Core® i9-10940X
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i9-10940X
(chạy chipset X299X), 14 x 3.3GHz turbo up 4.6GHz/4.8GHz, 28 threads, 64-bit, 19.25MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, FCLGA2066, DDR4-2666, 165W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

22.890.000 VND


Intel® Core® i9-10920X
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i9-10920X
(chạy chipset X299X), 12 x 3.5GHz turbo up 4.6GHz/4.8GHz, 24 threads, 64-bit, 19.25MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, FCLGA2066, DDR4-2666, 165W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

19.990.000 VND


Intel® Core® i9-10900X
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i9-10900X
(chạy chipset X299X) 10 x 3.7GHz turbo up 4.5GHz/4.7GHz, 20 threads, 64-bit, 19.25MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, FCLGA2066, DDR4-2666, 165W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

16.990.000 VND


Intel® Core® i9-9940X
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i9-9940X
(chạy chipset X299) 14 x 3.3GHz turbo up 4.4GHz/4.5GHz, 28 threads, 64-bit, 19.25MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, FCLGA2066, DDR4-2666, 165W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

21.990.000 VND


Intel® Core® i9-9900X
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i9-9900X
(chạy chipset X299), 10 x 3.5GHz turbo up 4.4GHz/4.5GHz, 20 threads, 64-bit, 19.25MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, FCLGA2066, DDR4-2666, 165W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

14.990.000 VND


Intel® Core® i9-9820X
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i9-9820X
(chạy chipset X299) 10 x 3.3GHz turbo up 4.1GHz, 20 threads, 64-bit, 16.5MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, FCLGA2066, DDR4-2666, 165W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

14.290.000 VND


Intel® Core® i5-7640X
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i5-7640X
(Chạy chipset X299), 4 x 4.0GHz turbo up 4.2GHz, 4 threads, 64-bit, 6MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, FCLGA2066, DDR4-2666, 112W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

5.690.000 VND


Intel® Core® i7-9700KF (Coffee Lake) no fan, no GPU
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i7-9700KF (Coffee Lake) no fan, no GPU
8 x 3.6GHz turbo up 4.9GHz, 8 threads, 64-bit, 12MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, vPro, Intel® Wireless Display, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-2666, 95W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

10.490.000 VND


Intel® Core® i3-9100 (Coffee Lake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i3-9100 (Coffee Lake)
4 x 3.6GHz turbo up 4.2GHz, 6 threads, 64-bit, 6MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® UHD 630 Graphics, vPro, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-2400, 65W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.350.000 VND


Intel® Core® i7-9700 (Coffee Lake)
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i7-9700 (Coffee Lake)
8 x 3.0GHz turbo up 4.7GHz, 8 threads, 64-bit, 12MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® UHD 630 Graphics, vPro, Intel® Wireless Display, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-2666, 65W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

9.490.000 VND


Intel® Core® i7-9700F
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i7-9700F (Coffee Lake) no GPU
8 x 3.0GHz turbo up 4.7GHz, 8 threads, 64-bit, 12MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, vPro, Intel® Wireless Display, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-2666, 65W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.590.000 VND


Intel® Core® i5-9500
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i5-9500 (Coffee Lake)
6 x 3.0GHz turbo up 4.4GHz, 6 threads, 64-bit, 9MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® UHD 630 Graphics, vPro, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-2666, 65W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

5.690.000 VND


Intel® Core® i5-9600
Chọn so sánh
Rating 0
Intel® Core® i5-9600 (Coffee Lake)
6 x 3.1GHz turbo up 4.6GHz, 6 threads, 64-bit, 9MB smart cache, Intel® Turbo Boost 2.0 Technology, Intel® UHD 630 Graphics, vPro, VT-x, VT-d, TXT, EM64T, XD, EIST, FCLGA1151, DDR4-2666, 65W, 14nm
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

6.190.000 VND

Tới trang: