Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

MSI GTX 1050 Aero ITX 2G OC VJ
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GTX 1050 Aero ITX 2G OC VJ, NVIDIA® GeForce® GTX 1050, 1518 MHz / 1404 MHz, 4GB GDDR5 128-bit, 7008 MHz, DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D,, Power consumption 75W, Power supply 300W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.290.000 VND


MSI GeForce® GTX 1050 Ti 4GT OC
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce® GTX 1050 Ti 4GT OC, NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti, 1455 MHz / 1341 MHz, 4GB GDDR5 128-bit, 7008 MHz, DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D,, Power consumption 75W, Power supply 300W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.290.000 VND


GIGABYTE GV-N1050D5-2GD
Chọn so sánh
Rating 0
GIGABYTE GV-N1050D5-2GD, NVIDIA® GeForce® GTX 1050, Boost: 1493 MHz/ Base: 1379 MHz in OC Mode, Boost: 1455 MHz/ Base: 1354 MHz in Gaming Mode, 16nm, Memory 7008 MHz, 2GB GDDR5 128bit, Dual-link DVI-D / HDMI / DisplayPort , PCIeX16 v3.0, power supply 300W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.490.000 VND


GIGABYTE GV-N1060G1 Gaming-6GD
Chọn so sánh
Rating 0
GIGABYTE GV-N1060G1 Gaming-6GD, NVIDIA® GeForce® GTX 1060, Boost: 1847 MHz/ Base: 1620 MHz in OC Mode, Boost: 1809 MHz/ Base: 1594 MHz in Gaming, 16nm, Memory 8008 MHz, 6GB GDDR5 192bit, Dual-link DVI-D / HDMI / DisplayPort , PCIeX16 v3.0, WINDFORCE 3X Cooling system, power supply 400W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.390.000 VND


ASUS GT730-FML-2G
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS GT730-FML-2G, NVIDIA® GeForceTM GT 730, Core 902Mhz, Memory 1250 MHz, 2GB GDDR5 64-bit, DVI-D/ D-SUB/HDMI HDCP support, PCIeX16 v2.0, power supply 400W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.790.000 VND


ASUS GTX950-2OC-2GD5
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS GTX950-2OC-2GD5, NVIDIA® GeForceTM GTX 950, OC Mode: GPU Clock : 1102/1279 MHz, Gaming Mode (Default): GPU Clock : 1076/1253 MHz, 768 CUDA core, Memory 6610 MHz, 2GB GDDR5 128-bit, 1xDVI-I/1xDVI-D/1xDisplay port/1xHDMI2.0 HDCP Support, PCIeX16 v3.0
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.090.000 VND


GIGABYTE GV-N710D3-1GL
Chọn so sánh
Rating 0
GIGABYTE GV-N710D3-1GL, NVIDIA® GeForceTM GT 710, Core 954Mhz, Memory 1600Mhz /1800MHz, 1GB DDR3, 64bit, Dual link DVI-I/ D-SUB/HDMI, PCIeX16 v2.0, power supply 300W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

880.000 VND


GIGABYTE GV-N970XTREME-4GD
Chọn so sánh
Rating 0
GIGABYTE GV-N970XTREME-4GD, NVIDIA® GeForceTM GTX 970, 1215 MHz/1367MHz in OC Mode, 1190 Mhz/1342 MHz in Gaming Mode, Memory 7100 MHz, 4GB GDDR5, 256bit, Dual-link DVI-I/ DVI-D / HDMI / DisplayPort , PCIeX16 v3.0, WINDFORCE 3X Cooling system, power supply 600W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

10.790.000 VND


GALAXY GT730 2GB DDR5
Chọn so sánh
Rating 0
GALAXY GT730 2GB DDR5, NVIDIA® GeForceTM GT 730, Core 700Mhz, Memory 902 MHz (1334 MHz DDR3), 2GB GDDR5 64-bit, Dual-link DVI x1,HDMI x1,VGA x1, HDCP support, PCIeX16 v2.0, CUDA, PhysX, FXAA, DirectX 12, Adaptive VSync, 3D Vision, power supply 300W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.590.000 VND


MSI R7730-2GD5
Chọn so sánh
Rating 0
MSI R7730-2GD5, AMD Radeon HD 7730, 800 MHz, Memory 4500 MHz, 2GB GDDR5 128-bit, Dual-link DVI-Ix1, 1xHDMI, 1xDisplay port, CrossFire™, Power consumption 47W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.650.000 VND


MSI N730K-2GD5/OCV1
Chọn so sánh
Rating 0
MSI N730K-2GD5/OCV1, NVIDIA® GeForceTM GT 730, Core 1006Mhz, Memory 5000 MHz, 2GB GDDR5 64-bit, Dual-link DVI-I/ D-SUB/HDMI 1.4a HDCP support, PCIeX16 v2.0, 30W, power supply 300W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.590.000 VND


MSI GTX 970 GAMING 4G
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GTX 970 GAMING 4G, NVIDIA Geforce® GTX 970, 1279 MHz / 1140 MHz (OC Mode), 1253 MHz / 1114 MHz (Gaming Mode), 1178 MHz / 1051 MHz (Silent Mode), 4GB GDDR5 256-bit, 7010 MHz, Dual-link DVI-I/ DVI-D, 1xHDMI, 1xDiaplay port, SLI, 3-way, Power consumption 145W, Power supply 500W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

9.690.000 VND


ASUS R7240-OC-4GD3-L
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS R7240-OC-4GD3-L, AMD Radeon™ R7 240 GPU, Core 770/820MHz, Memory 900Mhz, 4GB DDR3, 128-bit,1x D-Sub/1xDVI-D/1xHDMI, 2 x 1-slot LP Bracket, công suất tiêu thụ 75W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

2.320.000 VND


ASUS EAH5450 SILENT/DI/2GD3
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS EAH5450 SILENT/DI/2GD3, AMD Radeon™ HD 5450 GPU, Core 650MHz, Memory 450 MHz (900 MHz), 2GB DDR3, 64-bit,1x D-Sub/1xDVI-D/1xHDMI, công suất tiêu thụ 75W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

990.000 VND


ASUS TURBO GTX960-OC-2GD5
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS TURBO GTX960-OC-2GD5, NVIDIA® GeForceTM GTX 960, Core 1190/1253MHz, 1024 CUDA core, Memory 7010 MHz, 2GB GDDR5 128-bit, 1xDVI-I/3xDisplay port/HDMI HDCP Support, PCIeX16 v3.0, Power consumption 150W additional 6 pin PCIe power required
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

5.090.000 VND


ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5, NVIDIA® GeForceTM GTX 960, Core 1228/1291MHz, OC mode GPU 1253/1317MHz, 1024 CUDA core, Memory 7200 MHz, 2GB GDDR5 128-bit, 1xDVI-I/3xDisplay port/HDMI HDCP Support, PCIeX16 v3.0, Power consumption 150W additional 6 pin PCIe power required
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

6.230.000 VND


ASUS GTX960-DC2OC-2GD5-BLACK
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS GTX960-DC2OC-2GD5-BLACK, NVIDIA® GeForceTM GTX 960, Core 1279/1343MHz, 1024 CUDA core, Memory 7010 MHz, 2GB GDDR5 128-bit, 1xDVI-I/3xDisplay port/1xHDMI 2.0 HDCP Support, PCIeX16 v3.0, Power Consumption 225W additional 8 pin PCIe power required
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

6.490.000 VND


ASUS STRIX GTX970-DC2OC-4GD5
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS STRIX GTX970-DC2OC-4GD5, NVIDIA® GeForceTM GTX 970, Core 1114/1253MHz, 1664 CUDA core, Memory 7010 MHz, 4GB GDDR5 256-bit, 1xDVI-I/1xDVI-D/1xDisplay port/1xHDMI 2.0 HDCP Support, PCIeX16 v3.0, Power Consumption 225W additional 8 pin PCIe power required
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

9.850.000 VND


ASUS STRIX GTX980-DC2OC-4GD5
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS STRIX GTX980-DC2OC-4GD5, NVIDIA® GeForceTM GTX 980, Core 1178/1279MHz, 2048 CUDA core, Memory 7010 MHz, 4GB GDDR5 256-bit, 1xDVI-I/3xDisplay port/1xHDMI 2.0 HDCP Support, PCIeX16 v3.0, Power Consumption 300W additional 6+8 pin PCIe power required
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

15.950.000 VND


GIGABYTE GV-N730D5-2GI
Chọn so sánh
Rating 0
GIGABYTE GV-N730D5-2GI NVIDIA® GeForceTM GT 730, Core 902Mhz, Memory 5000Mhz, 2GB GDDR3 64bit, Dual link DVI-I/ D-SUB/HDMI, PCIeX16 v2.0, power supply 300W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.650.000 VND


ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5, NVIDIA® GeForceTM GTX 960, Core 1228/1291MHz, OC mode GPU 1253/1317MHz, Memory 1024 MHz (7010 MHz GDDR5), 4GB GDDR5 128-bit, 1xDVI-I/3xDisplay port/HDMI HDCP Support, PCIeX16 v3.0, power supply 400W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

6.590.000 VND


ASUS GT730-2GD5-BRK
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS GT730-2GD5-BRK, NVIDIA® GeForceTM GT 730, Core 902Mhz, Memory 1252 MHz/5010 MHz, 2GB GDDR5 64-bit, DVI-D/ D-SUB/HDMI HDCP support, PCIeX16 v2.0, 2 x 1-slot LP Bracket, power supply 400W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.650.000 VND


GIGABYTE GV-R726XOC-2GD
Chọn so sánh
Rating 0
GIGABYTE GV-R726XOC-2GD, AMD Radeon™ R7 260X GPU, Core 1100/1188MHz, Memory 6500Mhz, 2GB DDR5, 128-bit, Dual-link DVI-I*1/DVI-D*1/HDMI*1/ DisplayPort, power supply 450W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.290.000 VND


GIGABYTE GV-N75TOC-2GI
Chọn so sánh
Rating 0
NVIDIA® GeForceTM GTX 750Ti, Core 1111MHz/1033MHz, Memory 5400Mhz, 2GB GDDR5, 128bit, Dual link DVI-I/ D-SUB/HDMI, PCIeX16 v3.0, power supply 400W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.990.000 VND

Tới trang: