Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

MSI GTX 1060 3G (Single fan)
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GTX 1060 3G (Single fan), NVIDIA® GeForce® GTX 1060, 1759 MHz / 1544 MHz, 3GB GDDR5 192-bit, 8000 MHz, DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D, Power consumption 120W, Power supply 400W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

5.790.000 VND


GIGABYTE GV-N1060 G1 Gaming 6GD
Chọn so sánh
Rating 0
GIGABYTE GV-N1060 G1 Gaming 6GD, NVIDIA® GeForce® GTX 1060, Boost: 1847 MHz/ Base: 1620 MHz in OC Mode
Boost: 1809 MHz/ Base: 1594 MHz in Gaming, 6GB GDDR5 192-bit, 8008 MHz, DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0b) / DL-DVI-D, Power consumption 120W, Power supply 400W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

9.290.000 VND


MSI GTX 1060 6GT OCV2 (Tiger)
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GTX 1060 6GT OCV2 (Tiger), NVIDIA® GeForce® GTX 1060, 1759 MHz / 1544 MHz, 6GB GDDR5 192-bit, 8000 MHz, DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D, Power consumption 120W, Power supply 400W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

7.390.000 VND


ASUS Phoenix PH-GT1030-O2G
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS Phoenix PH-GT1030-O2G, NVIDIA® GeForceTM GT 1030, Chế độ OC: 1531/1278 MHz, Chế độ Chơi Game: 1506/1252 MHz, 384 CUDA core, Memory 6008 MHz, 2GB GDDR5 64-bit, 1xDVI-I/1xHDMI HDCP Support, PCIeX16 v3.0, Power Consumption 300W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

2.190.000 VND


MSI GTX 1030 Aero ITX 2G OC
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GTX 1030 Aero ITX 2G OC, NVIDIA® GeForce® GT 1030, 1518 MHz / 1265 MHz, 2GB GDDR5 64-bit, 6008 MHz, HDMI (Version 2.0) / SL-DVI-D, Power consumption 30W, Power supply 300W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

2.260.000 VND


PNY Geforce GTX1080 TI XLR8 Gaming OC (VCGGTX1080T11XGPB-OC)
Chọn so sánh
Rating 0
PNY Geforce GTX1080 TI XLR8 Gaming OC (VCGGTX1080T11XGPB-OC), NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti, 1645 MHz / 1531 MHz, 11GB GDDR5X 352-bit, 11GHz, 3xDisplayPort (Version 1.4), 1x HDMI (Version 2.0), 1x DL-DVI-D, SLI HB Bridge Supported, Virtual Reality Ready, Power consumption 250W, PSU > 600W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

23.760.000 VND


PNY Geforce GTX1080 XLR8 Gaming OC (VCGGTX10808XGPB-OC)
Chọn so sánh
Rating 0
PNY Geforce GTX1080 XLR8 Gaming OC (VCGGTX10808XGPB-OC), NVIDIA® GeForce® GTX 1080, 1848 MHz / 1708 MHz, 8GB GDDR5X 256-bit, 10GHz, 3xDisplayPort (Version 1.4), 1x HDMI (Version 2.0), 1x DL-DVI-D, SLI HB Bridge Supported, Virtual Reality Ready, Power consumption 180W, PSU > 500W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

20.400.000 VND


PNY Geforce GTX1080 Founders Edition (VCGGTX10808PB-CG)
Chọn so sánh
Rating 0
PNY Geforce GTX1080 Founders Edition (VCGGTX10808PB-CG), NVIDIA® GeForce® GTX 1080, 1733 MHz / 1607 MHz, 8GB GDDR5 256-bit, 10 GHz, 1xDisplayPort (Version 1.4), 1x HDMI (Version 2.0), 1x DL-DVI-D, SLI HB Bridge Supported, Virtual Reality Ready, Power consumption 180W, PSU > 500W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

19.040.000 VND


PNY Geforce GTX1070 XLR8 Gaming OC (8GB) (VCGGTX10708XGPB-OC)
Chọn so sánh
Rating 0
PNY Geforce GTX1070 XLR8 Gaming OC (8GB)(VCGGTX10708XGPB-OC), NVIDIA® GeForce® GTX 1070, 1797 MHz / 1607 MHz, 8GB GDDR5 256-bit, 8 GHz, 1xDisplayPort (Version 1.4), 1x HDMI (Version 2.0), 1x DL-DVI-D, SLI HB Bridge Supported, Virtual Reality Ready, Power consumption 150W, PSU > 500W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

13.770.000 VND


PNY Geforce GTX1070 Founders Edition (8GB) (VCGGTX10708PB-CG)
Chọn so sánh
Rating 0
PNY Geforce GTX1070 Founders Edition (8GB) (VCGGTX10708PB-CG), NVIDIA® GeForce® GTX 1070, 1683 MHz / 1506 MHz, 8GB GDDR5 256-bit, 8 GHz, 1xDisplayPort (Version 1.4), 1x HDMI (Version 2.0), 1x DL-DVI-D, SLI HB Bridge Supported, Virtual Reality Ready, Power consumption 150W, PSU > 500W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

13.430.000 VND


PNY Geforce GTX1060 XLR8 Gaming OC (6GB) (VCGGTX10606XGPB-OC)
Chọn so sánh
Rating 0
PNY Geforce GTX1060 XLR8 Gaming OC (6GB) (VCGGTX10606XGPB-OC), NVIDIA® GeForce® GTX 1060, 1582 MHz / 1797 MHz, 6GB GDDR5 192-bit, 8 GHz, 3xDisplayPort (Version 1.4), 1x HDMI (Version 2.0), 1x DL-DVI-D,, Power consumption 120W, PSU > 500W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.230.000 VND


PNY Geforce GTX1060 CG (6GB) (VCGGTX10606PB-CG)
Chọn so sánh
Rating 0
PNY Geforce GTX1060 CG (6GB) (VCGGTX10606PB-CG), NVIDIA® GeForce® GTX 1060, 1506 MHz / 1708 MHz, 6GB GDDR5 192-bit, 8 GHz, 3xDisplayPort (Version 1.4), 1x HDMI (Version 2.0), 1x DL-DVI-D,, Power consumption 120W, PSU > 400W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.160.000 VND


PNY Geforce GTX1060 3G (VCGGTX10603PB)
Chọn so sánh
Rating 0
PNY Geforce GTX1060 3G (VCGGTX10603PB), NVIDIA® GeForce® GTX 1060, 1506 MHz / 1708 MHz, 3GB GDDR5 192-bit, 8 GHz, 3xDisplayPort (Version 1.4), 1x HDMI (Version 2.0), 1x DL-DVI-D,, Power consumption 120W, PSU > 400W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

6.630.000 VND


PNY Geforce GTX1050 TI 4GB XLR8 Gaming OC (VCGGTX1050T4XGPB-OC)
Chọn so sánh
Rating 0
PNY Geforce GTX1050 TI 4GB XLR8 Gaming OC (VCGGTX1050T4XGPB-OC) NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti, 1480 MHz / 1366 MHz, 4GB GDDR5 128-bit, 7 GHz, DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D,, Power consumption 75W, PSU > 300W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.999.000 VND


PNY Geforce GTX1050 TI 4GB (VCGGTX1050T4PB)
Chọn so sánh
Rating 0
PNY Geforce GTX1050 TI 4GB (VCGGTX1050T4PB), NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti, 1392 MHz / 1290 MHz, 4GB GDDR5 128-bit, 7 GHz, DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D,, Power consumption 71W, PSU > 300W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.590.000 VND


PNY Geforce GTX1050 2GB (VCGGTX10502PB)
Chọn so sánh
Rating 0
PNY Geforce GTX1050 2GB (VCGGTX10502PB), NVIDIA® GeForce® GTX 1050, 1455 MHz / 1354 MHz, 2GB GDDR5 128-bit, 7 GHz, DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D,, Power consumption 71W, PSU > 300W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.740.000 VND


MSI GTX 1050 Aero ITX 2G OC VJ
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GTX 1050 Aero ITX 2G OC VJ, NVIDIA® GeForce® GTX 1050, 1518 MHz / 1404 MHz, 4GB GDDR5 128-bit, 7008 MHz, DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D,, Power consumption 75W, Power supply 300W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.350.000 VND


MSI GeForce® GTX 1050 Ti 4GT OC
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce® GTX 1050 Ti 4GT OC, NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti, 1455 MHz / 1341 MHz, 4GB GDDR5 128-bit, 7008 MHz, DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D,, Power consumption 75W, Power supply 300W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.190.000 VND


GIGABYTE GV-N1050D5-2GD
Chọn so sánh
Rating 0
GIGABYTE GV-N1050D5-2GD, NVIDIA® GeForce® GTX 1050, Boost: 1493 MHz/ Base: 1379 MHz in OC Mode, Boost: 1455 MHz/ Base: 1354 MHz in Gaming Mode, 16nm, Memory 7008 MHz, 2GB GDDR5 128bit, Dual-link DVI-D / HDMI / DisplayPort , PCIeX16 v3.0, power supply 300W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.490.000 VND


GIGABYTE GV-N1060G1 Gaming-6GD
Chọn so sánh
Rating 0
GIGABYTE GV-N1060G1 Gaming-6GD, NVIDIA® GeForce® GTX 1060, Boost: 1847 MHz/ Base: 1620 MHz in OC Mode, Boost: 1809 MHz/ Base: 1594 MHz in Gaming, 16nm, Memory 8008 MHz, 6GB GDDR5 192bit, Dual-link DVI-D / HDMI / DisplayPort , PCIeX16 v3.0, WINDFORCE 3X Cooling system, power supply 400W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.390.000 VND


ASUS GT730-FML-2G
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS GT730-FML-2G, NVIDIA® GeForceTM GT 730, Core 902Mhz, Memory 1250 MHz, 2GB GDDR5 64-bit, DVI-D/ D-SUB/HDMI HDCP support, PCIeX16 v2.0, power supply 400W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.790.000 VND


ASUS GTX950-2OC-2GD5
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS GTX950-2OC-2GD5, NVIDIA® GeForceTM GTX 950, OC Mode: GPU Clock : 1102/1279 MHz, Gaming Mode (Default): GPU Clock : 1076/1253 MHz, 768 CUDA core, Memory 6610 MHz, 2GB GDDR5 128-bit, 1xDVI-I/1xDVI-D/1xDisplay port/1xHDMI2.0 HDCP Support, PCIeX16 v3.0
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.090.000 VND


GIGABYTE GV-N710D3-1GL
Chọn so sánh
Rating 0
GIGABYTE GV-N710D3-1GL, NVIDIA® GeForceTM GT 710, Core 954Mhz, Memory 1600Mhz /1800MHz, 1GB DDR3, 64bit, Dual link DVI-I/ D-SUB/HDMI, PCIeX16 v2.0, power supply 300W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

880.000 VND


GIGABYTE GV-N970XTREME-4GD
Chọn so sánh
Rating 0
GIGABYTE GV-N970XTREME-4GD, NVIDIA® GeForceTM GTX 970, 1215 MHz/1367MHz in OC Mode, 1190 Mhz/1342 MHz in Gaming Mode, Memory 7100 MHz, 4GB GDDR5, 256bit, Dual-link DVI-I/ DVI-D / HDMI / DisplayPort , PCIeX16 v3.0, WINDFORCE 3X Cooling system, power supply 600W.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

10.790.000 VND

Tới trang: