Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

MSI GeForce GTX™ 1660 Super Ventus XS 6G OC
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce GTX™ 1660 Super Ventus XS 6G OC
NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER™, 1815 MHz, Memory 14Gbps, 6GB GDDR6 192-bit, DisplayPort x3 (v1.4) / HDMI 2.0b x1 , PCIeX16 v3.0, 125W, PSU >= 450W, 2 fans
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

6.290.000 VND


MSI GeForce® RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce® RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO
NVIDIA® GeForce® RTX 2070 SUPER™, 1800 MHz, Memory 14 Gbps, 8GB GDDR6 256-bit, 1 x HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 1.4, PCIeX16 v3.0, NVIDIA® NVLINK™ (SLI-Ready) 2-way, Virtual Reality Ready, Power consumption 215W, PSU >= 650W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

17.490.000 VND


MSI GeForce® RTX 2070 SUPER VENTUS OC
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce® RTX 2070 SUPER VENTUS OC
NVIDIA® GeForce® RTX 2070 SUPER™, 1785 MHz, Memory 14 Gbps, 8GB GDDR6 256-bit, 1 x HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 1.4, PCIeX16 v3.0, Virtual Reality Ready, Power consumption 215W, PSU >= 650W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

14.990.000 VND


MSI GeForce RTX™ 2070 VENTUS 8G
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce RTX™ 2070 VENTUS 8G
NVIDIA® GeForce RTX™ 2070, 1620 MHz, Memory 14 Gbps, 8GB GDDR6 256-bit, 1 x HDMI 2.0b, 3 x DisplayPort 1.4, PCIeX16 v3.0, Virtual Reality Ready, Power consumption 175W, PSU >= 550W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

13.790.000 VND


MSI GeForce RTX™ 2060 SUPER GAMING X
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce RTX™ 2060 SUPER GAMING X
NVIDIA® GeForce® RTX 2060 SUPER™, Boost 695 MHz, Memory 14 Gbps, 8GB GDDR6 256-bit, DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1, PCIeX16 v3.0, Virtual Reality Ready, Power consumption 175W, PSU >= 550W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

12.190.000 VND


MSI GeForce GTX™ 1660 Ti Gaming X 6G
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce GTX™ 1660 Ti Gaming X 6G
NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti, 1875 MHz, Memory 12Gbps, 6GB GDDR6 192-bit, DisplayPort x3 (v1.4) / HDMI 2.0b x1 , PCIeX16 v3.0, 130W, PSU >= 450W, 2 fans, Digital LED
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.990.000 VND


MSI GeForce RTX™ 2080 Ti GAMING X TRIO 11GB
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce RTX™ 2080 Ti GAMING X TRIO
NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti, Boost 1770 MHz, Memory 14000 MHz, 11GB GDDR6 352-bit, 1xUSB Type-C ™ / 1xHDMI / 3xDisplayPort , PCIeX16 v3.0, NVIDIA® NVLINK™ (SLI-Ready), 2-way, Virtual Reality Ready, Power consumption 350W, PSU >= 650W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

39.990.000 VND


MSI GeForce RTX 2080 Ti SEA HAWK EK X 11GB
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce RTX 2080 Ti SEA HAWK EK X
NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti, 1350/1755 MHz, Memory 7000 MHz, 11GB GDDR6 352-bit, 1xUSB Type-C ™ / 1xHDMI / 3xDisplayPort , PCIeX16 v3.0, NVIDIA® NVLINK™ (SLI-Ready), 2-way, Virtual Reality Ready, Power consumption 300W, PSU >= 650W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

37.990.000 VND


MSI GeForce RTX™ 2080 SEA HAWK EK X
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce RTX™ 2080 SEA HAWK EK X NVIDIA® GeForce RTX™ 2080, 1515/1860 MHz, Memory 7000 MHz, 8GB GDDR6 256-bit, 1xUSB Type-C ™ / 1xHDMI / 3xDisplayPort , PCIeX16 v3.0, NVIDIA® NVLINK™ (SLI-Ready), 2-way, Virtual Reality Ready, Power consumption 260W, PSU >= 650W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

28.490.000 VND


MSI GeForce RTX™ 2070 GAMING X 8G
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce RTX™ 2070 GAMING X 8G
NVIDIA® GeForce® RTX 2070, 1410/1710 MHz, Memory 14000 MHz, 8GB GDDR6 256-bit, 1xUSB Type-C ™ / 1xHDMI / 3xDisplayPort , PCIeX16 v3.0, Virtual Reality Ready, Power consumption 225W, PSU >= 550W, Graphics Card Support Bracket x 1
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

17.190.000 VND


MSI GeForce RTX™ 2060 GAMING Z 6G
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce RTX™ 2060 GAMING Z 6G
NVIDIA® GeForce RTX™ 2060, Boost 1830 MHz, Memory 14000 MHz, 6GB GDDR6 192-bit, DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1, PCIeX16 v3.0, NVIDIA® NVLINK™ (SLI-Ready), 2-way, Virtual Reality Ready, Power consumption 190W, PSU >= 500W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

11.390.000 VND


MSI GeForce RTX™ 2060 VENTUS 6G OC
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce RTX™ 2060 VENTUS 6G OC
NVIDIA® GeForce RTX™ 2060, Boost 1710 MHz, Memory 14000 MHz, 6GB GDDR6 192-bit, DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1, PCIeX16 v3.0, NVIDIA® NVLINK™ (SLI-Ready), 2-way, Virtual Reality Ready, Power consumption 160W, PSU >= 500W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

9.990.000 VND


MSI GeForce GTX™ 1660 GAMING X 6G
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce GTX™ 1660 GAMING X 6G
NVIDIA® GeForce® GTX 1660, Boost 1860 MHz, 6GB GDDR5 192-bit, 8 Gbps, DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1, Power consumption 130W, Power supply 450W. 2 Fans, VR READY
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

7.390.000 VND


MSI GeForce GTX™ 1650 GAMING X 4G
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce GTX™ 1650 GAMING X 4G
NVIDIA® GeForce® GTX 1650, Boost 1860 MHz, 4GB GDDR5 128-bit, 8 Gbps, DisplayPort x 2 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1, Power consumption 85W, Power supply 300W. 2 Fans
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.990.000 VND


MSI GeForce GTX™ 1660 Ti Gaming 6G
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce GTX™ 1660 Ti Gaming 6G
NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti, 1800 MHz, Memory 12Gbps, 6GB GDDR6 192-bit, DisplayPort x3 (v1.4) / HDMI 2.0b x1 , PCIeX16 v3.0, 120W, PSU >= 450W, 2 fans, Digital LED
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.790.000 VND


MSI GeForce GTX™ 1660 Ti Ventus XS 6G OC
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce GTX™ 1660 Ti Ventus XS 6G OC
NVIDIA® GeForce® GTX 1660 T, 1830 MHz, Memory 12Gbps, 6GB GDDR6 192-bit, DisplayPort x3 (v1.4) / HDMI 2.0b x1 , PCIeX16 v3.0, 120W, PSU >= 450W, 2 fans
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

7.790.000 VND


MSI GeForce GTX™ 1650 Ventus XS 4G OC
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce GTX™ 1650 Ventus XS 4G OC NVIDIA® GeForce® GTX 1650, 1740 MHz, Memory 8 Gbps, 4GB GDDR5 128-bit, DisplayPort x 1 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 / DL-DVI-D x 1, PCIeX16 v3.0, 75W, PSU >= 300W, 2 fans
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.190.000 VND


MSI GeForce GTX™ 1660 Ventus XS 6G OC
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce GTX™ 1660 Ventus XS 6G OC NVIDIA® GeForce® GTX 1660, 1830 MHz, Memory 12000 MHz, 6GB GDDR6 192-bit, DisplayPort x3 (v1.4) / HDMI 2.0b x1 , PCIeX16 v3.0, PSU >= 450W, 2 fans
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

6.490.000 VND


MSI GeForce RTX™ 2080 Ti GAMING X TRIO 11G
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce RTX™ 2080 Ti GAMING X TRIO NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti, 1350/1755 MHz, Memory 14000 MHz, 11GB GDDR6 352-bit, 1xUSB Type-C ™ / 1xHDMI / 3xDisplayPort , PCIeX16 v3.0, NVIDIA® NVLINK™ (SLI-Ready), 2-way, Virtual Reality Ready, Power consumption 300W, PSU >= 650W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

36.490.000 VND


MSI GeForce RTX 2080 Ti VENTUS 11G
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce RTX 2080 Ti VENTUS 11G NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti, 1350/1545 MHz, Memory 7000 MHz, 11GB GDDR6 352-bit, 1xUSB Type-C ™ / 1xHDMI / 3xDisplayPort , PCIeX16 v3.0, NVIDIA® NVLINK™ (SLI-Ready), 2-way, Virtual Reality Ready, Power consumption 250W, PSU >= 650W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

35.990.000 VND


MSI GeForce RTX™ 2080 GAMING X TRIO 8G
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce RTX™ 2080 GAMING X TRIO NVIDIA® GeForce RTX™ 2080, 1515/1860 MHz, Memory 14000 MHz, 8GB GDDR6 256-bit, 1xUSB Type-C ™ / 1xHDMI / 3xDisplayPort , PCIeX16 v3.0, NVIDIA® NVLINK™ (SLI-Ready), 2-way, Virtual Reality Ready, Power consumption 260W, PSU >= 650W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

25.490.000 VND


MSI GeForce RTX™ 2080 DUKE 8G OC
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce RTX™ 2080 DUKE 8G OC NVIDIA® GeForce RTX™ 2080, 1515/1845 MHz, Memory 14000 MHz, 8GB GDDR6 256-bit, 1xUSB Type-C ™ / 1xHDMI / 3xDisplayPort , PCIeX16 v3.0, NVIDIA® NVLINK™ (SLI-Ready), 2-way, Virtual Reality Ready, Power consumption 245W, PSU >= 650W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

24.990.000 VND


MSI GeForce RTX™ 2080 VENTUS 8G
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce RTX™ 2080 VENTUS 8G NVIDIA® GeForce RTX™ 2080, 1515/1710 MHz, Memory 14000 MHz, 8GB GDDR6 256-bit, 1xUSB Type-C ™ / 1xHDMI / 3xDisplayPort , PCIeX16 v3.0, NVIDIA® NVLINK™ (SLI-Ready), 2-way, Virtual Reality Ready, Power consumption 215W, PSU >= 650W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

24.490.000 VND


MSI GeForce RTX™ 2070 GAMING Z 8G
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GeForce RTX™ 2070 GAMING Z 8G NVIDIA® GeForce® RTX 2070, 1410/1830 MHz, Memory 14000 MHz, 8GB GDDR6 256-bit, 1xUSB Type-C ™ / 1xHDMI / 3xDisplayPort , PCIeX16 v3.0, Virtual Reality Ready, Power consumption 225W, PSU >= 550W
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

19.790.000 VND

Tới trang: