Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

Windows Professional 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB RS (FQC-10070)
Chọn so sánh
Rating 0
Windows Professional 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB RS (FQC-10070)
Giá bán:

4.590.000 VND


Windows Svr Std 2016 64-bit Eng 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07113)
Chọn so sánh
Rating 0
Windows Svr Std 2016 64-bit Eng 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07113)
Giá bán:

15.990.000 VND


WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-05123)
Chọn so sánh
Rating 0
WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-05123)
Giá bán:

890.000 VND


WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL
Chọn so sánh
Rating 0
WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL
Giá bán:

890.000 VND


WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00124)
Chọn so sánh
Rating 0
WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00124)
Giá bán:

18.990.000 VND


WINDOWS PROFESSIONAL 10 64-BIT ENG INTL 1PK DSP OEI DVD (FQC-08929)
Chọn so sánh
Rating 0
Windows Professional 10 64-bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929)
Giá bán:

3.290.000 VND


WINDOWS HOME 10 64BIT ENG INTL 1PK DSP OEI DVD (KW9-00139)
Chọn so sánh
Rating 0
Windows Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (KW9-00139)
Giá bán:

2.550.000 VND


WINDOWS HOME 10 WIN32 ENG INTL 1PK DSP OEI DVD (KW9-00185)
Chọn so sánh
Rating 0
Windows Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD (KW9-00185)
Giá bán:

2.550.000 VND


Windows Professional 7 SP1 64-bit
Chọn so sánh
Rating 0
Windows Professional 7 SP1 64-bit English 3pk DSP 3 611 OEI DVD (FQC-04725)
Giá bán:

3.250.000 VND


Windows Svr Std 2008
Chọn so sánh
Rating 0
Windows Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt (P73-05128)

Giá bán:

14.990.000 VND


Windows Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 English
Chọn so sánh
Rating 0
- Windows Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt (P73-05128)

Giá bán:

14.990.000 VND


Windows Vista Home Basic 32-bit
Chọn so sánh
Rating 0
English 3pk Dsp OEM CD
Giá bán:

1.350.000 VND