Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

Màn chiếu EXZEN A300
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu EXZEN A300, Màn chiếu điện, đường chéo: 300 inch, Vùng chiếu: 240”x180” (6,10 x 4,57m), Tỉ lệ màn: 4:3, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: Nylon, Hộp Nhôm + Trục cuộn màn bằng sắt, Tubular motor"
Giá bán:

44.990.000 VND


Màn chiếu EXZEN A250
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu EXZEN A250, Màn chiếu điện, đường chéo: 250 inch, Vùng chiếu: 200”x150” (5,10 x 3,82m), Tỉ lệ màn: 4:3, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: Nylon, Hộp Nhôm + Trục cuộn màn bằng sắt, Tubular motor.
Giá bán:

24.990.000 VND


Màn chiếu EXZEN A200
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu EXZEN A200, Màn chiếu điện, đường chéo: 200 inch, Vùng chiếu: 160”x120” (4,07m x 3,05m), Tỉ lệ màn: 4:3, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: Matte White, Hộp Nhôm + Trục cuộn màn bằng sắt, Tubular motor"
Giá bán:

7.490.000 VND


Màn chiếu EXZEN A180
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu EXZEN A180, Màn chiếu điện, đường chéo: 180 inch, Vùng chiếu: 144”x108” (3,60m x 2,70m) Tỉ lệ màn: 4:3, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: Matte White, Hộp Nhôm + Trục cuộn màn bằng sắt, Tubular motor.
Giá bán:

6.490.000 VND


Màn chiếu EXZEN STM 170
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu EXZEN STM 170, Màn chiếu điện, đường chéo: 170 inch, Vùng chiếu: 120”x120” (3,05m x 3,05,m), Tỉ lệ màn: 1:1, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: Matte White, Hộp Nhôm + Trục cuộn màn bằng sắt, Synchronous motor.
Giá bán:

2.890.000 VND


Màn chiếu EXZEN STM 150
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu EXZEN STM 150, Màn chiếu điện, đường chéo: 150 inch, Vùng chiếu: 120”x96” (3,05m x 2,29m),Tỉ lệ màn: 4:3, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: PVC, Synchronous motor.
Giá bán:

2.590.000 VND


Màn chiếu EXZEN STM 96
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu EXZEN STM 96, Màn chiếu điện, đường chéo: 136 inch, Vùng chiếu: 96”x96” (2,44m x 2,44m), Tỉ lệ màn: 1:1, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: PVC, Synchronous motor.
Giá bán:

1.790.000 VND


Màn chiếu EXZEN STM 84
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu EXZEN STM 84, Màn chiếu điện, đường chéo: 120 inch, Vùng chiếu: 84”x84” (2,13m x 2,13m), Tỉ lệ màn: 1:1, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: PVC, Synchronous motor,
Giá bán:

1.490.000 VND


Màn chiếu EXZEN STM 70
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu EXZEN STM 70, Màn chiếu điện, đường chéo: 100 inch, Vùng chiếu: 70”x70” (1,78m x 1,78m), Tỉ lệ màn: 1:1, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: PVC, Synchronous motor.
Giá bán:

1.190.000 VND


Màn chiếu EXZEN TRIPOD 96
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu EXZEN TRIPOD 96, Màn chiếu 3 chân, đường chéo: 136 inch, Vùng chiếu: 96”x96” (2,44m x 2,44m),Tỉ lệ màn: 1:1, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: PVC, chân sắt.
Giá bán:

1.490.000 VND


Màn chiếu EXZEN TRIPOD 84
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu EXZEN TRIPOD 84, Màn chiếu 3 chân, đường chéo: 120 inch, Vùng chiếu: 84”x84” (2,13m x 2,13m), Tỉ lệ màn: 1:1, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: PVC, chân sắt.
Giá bán:

1.190.000 VND


Màn chiếu EXZEN TRIPOD 70
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu EXZEN TRIPOD 70, Màn chiếu 3 chân, đường chéo: 100 inch, Vùng chiếu: 70”x70” (1,78m x 1,78m), Tỉ lệ màn: 1:1, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: PVC, chân sắt.
Giá bán:

880.000 VND


Màn chiếu EXZEN STS 96
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu EXZEN STS 96, Màn chiếu treo tường, đường chéo: 136 inch, Vùng chiếu: 96”x96” (2,44m x 2,44m),Tỉ lệ màn: 1:1, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: PVC.
Giá bán:

1.190.000 VND


Màn chiếu EXZEN STS 70
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu EXZEN STS 70, Màn chiếu treo tường, đường chéo: 100 inch, Vùng chiếu: 70”x70” (1,78m x 1,78m), Tỉ lệ màn: 1:1, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: PVC.
Giá bán:

690.000 VND


DALITE 84”X84” MÀN CHIẾU (chân)
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu Dalite 84”x84”, Màn chiếu 3 chân, 2.13m x 2.13m, đường chéo 120"
Giá bán:

1.190.000 VND


MÀN CHIẾU ELECTRIC 150"
Chọn so sánh
Rating 0
MÀN CHIẾU ELECTRIC 150", Màn chiếu điện treo tường 3.05m x 2.39m, đường chéo 150", remote
Giá bán:

2.690.000 VND


Màn chiếu Tripod 84”x84”
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu 3 chân, 2.13m x 2.13m, đường chéo 120"


Giá bán:

1.490.000 VND


MÀN CHIẾU DALITE TRIPOD 70”X70”
Chọn so sánh
Rating 0
MÀN CHIẾU TRIPOD 70”X70” - Màn chiếu 3 chân, 1.78m x 1.78m, đường chéo 100"
Giá bán:

880.000 VND


Màn chiếu DALITE 84”x84" electric
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu DALITE 84”x84" electric
Màn chiếu điện treo tường 2.13m x 2.13m, đường chéo 120", remote
Giá bán:

1.390.000 VND


MÀN CHIẾU TREO 96” X 96”
Chọn so sánh
Rating 0
96” X 96” MÀN CHIẾU TREO, Màn chiếu treo tường, 2.44m x 2.44m, đường chéo 136"
Giá bán:

1.190.000 VND


Màn chiếu DALITE 70” x 70” treo tường
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu treo tường, 1.78m x 1.78m, đường chéo 100"
Giá bán:

690.000 VND


DALITE TRIPOD 70”X70” MÀN CHIẾU
Chọn so sánh
Rating 0
DALITE TRIPOD 70”X70” MÀN CHIẾU, Màn chiếu 3 chân, 1.78m x 1.78m, đường chéo 100"
Giá bán:

880.000 VND