Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

OPTOMA X341
Chọn so sánh
Rating 0
OPTOMA X341, độ phân giải XGA 1024x768, độ sáng 3300, công nghệ DLP, độ phóng 27.5”-302”, trọng lượng 2.4 kg, độ tương phản 22.000:1, HDMI, 3D
Giá bán:

9.990.000 VND


EPSON EB-X05
Chọn so sánh
Rating 0
EPSON EB-X05 độ phân giải XGA 1024x768, độ sáng 3300, công nghệ 3LCD, màn hình 30”-300”, 2.5Kg, độ tương phản 15000:1, VGAx1, HDMIx1, USB Ax1, USB Bx1.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

11.490.000 VND


PANASONIC PT-LW373
Chọn so sánh
Rating 0
PANASONIC PT-LW373, độ phân giải WXGA 1280x800, độ sáng 3600, công nghệ LCD, màn chiếu 30”-300”, trọng lượng 2.8Kg, độ tương phản Contrast 16000:1, cổng kết nối HDMI, LAN, 10W speaker.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

17.990.000 VND


PANASONIC PT-LB423
Chọn so sánh
Rating 0
PANASONIC PT-LB423, độ phân giải XGA 1024x768, độ sáng 4100, công nghệ LCD, màn chiếu 30”-300”, trọng lượng 2.9Kg, độ tương phản Contrast 16000:1, cổng kết nối HDMI, LAN, 10W speaker.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

18.790.000 VND


SONY VPL-SW630 Máy chiếu siêu gần
Chọn so sánh
Rating 0
SONY VPL-SW630 Máy chiếu siêu gần, Độ phân giải XGA 1024x768, độ sáng 3200, công nghệ 3LCD, màn hình 70”-115”, 6 Kg, độ tương phản Contrast 3000:1, HDMI, LAN speaker 16W, USB display.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

32.990.000 VND


SONY VPL-SX236 Máy chiếu gần
Chọn so sánh
Rating 0
SONY VPL-SX236 Máy chiếu gần, Độ phân giải XGA 1024x768, độ sáng 3300, công nghệ 3LCD, màn hình 60”-110”, 4.4 Kg, độ tương phản Contrast 3000:1, HDMI, LAN speaker 16W, USB display.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

20.990.000 VND


SONY VPL-SX226 Máy chiếu gần
Chọn so sánh
Rating 0
SONY VPL-SX226 Máy chiếu gần, Độ phân giải XGA 1024x768, độ sáng 2800, công nghệ 3LCD, màn hình 60”-110”, 4.4 Kg, độ tương phản Contrast 3000:1, HDMI, LAN speaker 16W, USB display.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

18.490.000 VND


SONY VPL-FH65
Chọn so sánh
Rating 0
SONY VPL-FH65, Độ phân giải WUXGA 1920x 1200, độ sáng 6000, công nghệ 3LCD, màn hình 40”-600”, 16 Kg, độ tương phản Contrast 2000:1, DVI-D
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

110.000.000 VND


SONY VPL-FX37
Chọn so sánh
Rating 0
SONY VPL-FX37, Độ phân giải XGA 1024x768, độ sáng 6000, công nghệ 3LCD, màn hình 40”-600”, 8 Kg, độ tương phản Contrast 2000:1, DVI-D
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

54.990.000 VND


SONY VPL-FX35
Chọn so sánh
Rating 0
SONY VPL-FX35, Độ phân giải XGA 1024x768 Hỗ trợ HD 1080p, độ sáng 5000, công nghệ 3LCD, màn hình 40”-600”, 8 Kg, độ tương phản Contrast 2000:1, DVI-D, HDMI
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

65.990.000 VND


SONY VPL-SW631C Máy chiếu siêu gần và tương tác
Chọn so sánh
Rating 0
SONY VPL-SW631C Máy chiếu siêu gần và tương tác, Độ phân giải WXGA 1280 x 800, độ sáng 3300, công nghệ 3LCD, màn hình 65”-110”, 6.2 Kg, độ tương phản Contrast 3000:1, HDMI, LAN speaker 16W, USB display, Whiteboard mode, 2 viết tương tác
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

39.990.000 VND


SONY VPL-CH370
Chọn so sánh
Rating 0
SONY VPL-CH370, Độ phân giải WUXGA 1920x 1200, độ sáng 5000, công nghệ 3LCD, màn hình 40”-300”, 5.7 Kg, độ tương phản Contrast 2500:1, 2xHDMI, LAN 10/100, USB
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

37.990.000 VND


SONY VPL-CH350
Chọn so sánh
Rating 0
SONY VPL-CH350, Độ phân giải WUXGA 1920x 1200, độ sáng 4000, công nghệ 3LCD, màn hình 30”-300”, 5.7 Kg, độ tương phản Contrast 2500:1, 2xHDMI, LAN 10/100, USB
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

34.990.000 VND


SONY VPL-EX570
Chọn so sánh
Rating 0
SONY VPL-EX570, Độ phân giải XGA 1024x768, độ sáng 4200, công nghệ 3LCD, màn hình 30”-300”, 3.9 Kg, độ tương phản Contrast 20000:1, 2xHDMI, LAN speaker 16W, USB display.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

23.990.000 VND


SONY VPL-EX455
Chọn so sánh
Rating 0
SONY VPL-EX455, Độ phân giải XGA 1024x768, độ sáng 3600, công nghệ 3LCD, màn hình 30”-300”, 3.9 Kg, độ tương phản Contrast 20000:1, 2xHDMI, LAN speaker 16W, USB display.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

18.990.000 VND


OPTOMA W341
Chọn so sánh
Rating 0
OPTOMA W341, độ phân giải WXGA 1280x800, độ sáng 3600, công nghệ DLP, độ phóng 25”-250”, trọng lượng 2.5 kg, độ tương phản 22.000:1, 2xHDMI, MHL, VGA.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

14.490.000 VND


PANASONIC PT-LB383
Chọn so sánh
Rating 0
PANASONIC PT-LB383, độ phân giải XGA 1024x768, độ sáng 3800, công nghệ LCD, màn chiếu 30”-300”, trọng lượng 2.9Kg, độ tương phản Contrast 16000:1, cổng kết nối HDMI, LAN, 10W speaker.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

14.990.000 VND


DELL P318S
Chọn so sánh
Rating 0
DELL P318S, Độ phân giải SVGA 800X600, độ sáng 3200, công nghệ DLP, màn hình 27.5" - 252.4", 2.4 Kg, độ tương phản Contrast 10000:1, VGAx1, HDMIx1.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

13.490.000 VND


SONY VPL-EX435
Chọn so sánh
Rating 0
SONY VPL-EX435, Độ phân giải XGA 1024x768, độ sáng 3200, công nghệ 3LCD, màn hình 30”-300”, 3.9 Kg, độ tương phản Contrast 20000:1, 2xHDMI, LAN speaker 16W, USB display.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

16.990.000 VND


PANASONIC PT-LB353
Chọn so sánh
Rating 0
PANASONIC PT-LB353, độ phân giải XGA 1024x768, độ sáng 3300, công nghệ LCD, màn chiếu 30”-300”, trọng lượng 2.9Kg, độ tương phản Contrast 16000:1, cổng kết nối HDMI, LAN, 2xVGA.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

13.790.000 VND


OPTOMA S341
Chọn so sánh
Rating 0
OPTOMA S341, độ phân giải SVGA 800x600, độ sáng 3500, công nghệ DLP, độ phóng 25”-250”, trọng lượng 2.7 kg, độ tương phản 22.000:1, HDMI, 3D.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.690.000 VND


BENQ MS527
Chọn so sánh
Rating 0
Máy chiếu BenQ MS527, độ phân giải SVGA 800x600, độ sáng 3300, công nghệ DLP, màn chiếu 60”-300”, 1.9Kg, 3D Compatiblity, độ tương phản 13000:1
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.490.000 VND


VIVITEK H1186-WT
Chọn so sánh
Rating 0
VIVITEK H1186-WT, độ phân giải Full HD 1920x1080, độ sáng 2000, công nghệ DLP, màn chiếu 26”-325”, trọng lượng 3.15Kg, độ tương phản Contrast 50000:1,3D, cổng kết nối LAN, HDMI.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

27.990.000 VND


BENQ MX528
Chọn so sánh
Rating 0
BENQ MX528, độ phân giải XGA 1024x768, độ sáng 3300, công nghệ DLP, màn chiếu 36”-300”, trọng lượng 1.9Kg, độ tương phản Contrast 13000:1, 3D, cổng kết nối HDMI
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

9.990.000 VND

Tới trang: