Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

DELL PowerEdge R540 (70163183)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R540 (70163183)
Intel® Xeon® Silver 4114 10x2.2GHz turbo up 3.0GHz, 13.75MB cache, 20 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 4TB 7.2krpm SATA RAID Perc H730P, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 750W, Rack 2U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

91.990.000 VND


DELL PowerEdge  R540 (70158762)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R540 (70158762)
Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 2TB 7.2krpm SATA RAID Perc H730P, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 750W, Rack 2U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

79.990.000 VND


DELL PowerEdge R540 (70182412)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R540 (70182412)
Intel® Xeon® Bronze 3106 8x1.7GHz 11MB cache, 8 threads, 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 2TB 7.2krpm SATA RAID Perc H730P, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, Power Supply 750W, Rack 2U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

76.990.000 VND


DELL PowerEdge R440  (70165061)
Chọn so sánh
Rating 0
PowerEdge R440 (70165061)
Intel® Xeon® Silver 4114 10x2.2GHz turbo up 3.0GHz, 13.75MB cache, 20 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 600GB 10krpm SATA RAID Perc H330, 8x2.5" Hotplug HDD, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, PSU 1x550W, Rack 1U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

82.990.000 VND


DELL PowerEdge R440 (70158761)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R440 (70158761)
Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 1.2TB 10krpm SATA RAID Perc H330, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse, PSU 1x550W, Rack 1U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

72.990.000 VND


DELL PowerEdge R440 (70163182)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R440 (70163182)
Intel® Xeon® Silver 4114 10x2.2GHz turbo up 3.0GHz, 13.75MB cache, 20 threads 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 600GB 10krpm SATA RAID Perc H330, 4x2.5" Hotplug HDD , DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse PSU 1x550W Rack 1U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

82.490.000 VND


DELL PowerEdge R440 (70160069)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R440 (70160069)
Intel® Xeon® Bronze 3106 8x1.7GHz 11MB cache, 8 threads, 8GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 2TB 7.2krpm SATA RAID Perc H330, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN iDRAC9 Enterprise, No KB+Mouse PSU 1x550W Rack 1U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

68.990.000 VND


DELL PowerEdge R340
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R340
Intel® Xeon® E-2134 4x3.5GHz turbo up 4.5GHz, 8MB cache, 8 threads, 16GB ECC DDR4-2666 UDIMM, 1.2TB 10krpm Hot Plug SATA RAID Perc H330, 2 x Gigabit LAN No KB+Mouse PSU 350W Hot Plug Rack 1U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

54.990.000 VND


DELL PowerEdge R340
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R340
Intel® Xeon® E-2136 6x3.3GHz turbo up 4.5GHz, 12MB cache, 12 threads, 8GB ECC DDR4-2666 UDIMM, 1TB 7.2krpm Hot Plug SATA RAID Perc H330, 2 x Gigabit LAN, No KB+Mouse PSU 350W Hot Plug Rack 1U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

50.990.000 VND


DELL PowerEdge R340
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R340
Intel® Xeon® E-2134 4x3.5GHz turbo up 4.5GHz, 8MB cache, 8 threads, 8GB ECC DDR4-2666 UDIMM, 1TB 7.2krpm Hot Plug SATA RAID Perc H330, 2 x Gigabit LAN, No KB+Mouse PSU 350W Hot Plug Rack 1U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

48.990.000 VND


DELL PowerEdge R330 (70181008)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R330 (70181008)
Intel® Xeon® Quad-Core E3-1230v5 4x3.4GHz turbo up 3.8GHz, 8MB cache, 8 threads 16GB ECC DDR4-2400 UDIMM, 1TB 7.2krpm SATA RAID Perc H330, 2 x Gigabit LAN, No KB+Mouse PSU 350W Rack 1U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

46.990.000 VND


DELL PowerEdge R240
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R240
Intel® Xeon® E-2134 4x3.5GHz turbo up 4.5GHz, 8MB cache, 8 threads, 16GB ECC DDR4-2666 4 UDIMM, 1TB 7.2krpm Hot Plug SATA RAID Perc H330, 2xGigabit LAN, No KB+Mouse PSU 250W Rack 1U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

44.990.000 VND


DELL PowerEdge R240 (70182410)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R240 (70182410)
Intel® Xeon® E-2134 4x3.5GHz turbo up 4.5GHz, 8MB cache, 8 threads, 8GB ECC DDR4-2666 4 UDIMM, 1TB 7.2krpm Hot Plug SATA RAID Perc H330, 2xGigabit LAN, No KB+Mouse PSU 250W Rack 1U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

39.990.000 VND


DELL PowerEdge R240
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R240
Intel® Xeon® E-2134 4x3.5GHz turbo up 4.5GHz, 8MB cache, 8 threads, 8GB ECC DDR4-2666 4 UDIMM, 1TB 7.2krpm SATA RAID Perc H330, 2xGigabit LAN, No KB+Mouse PSU 250W Rack 1U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

39.990.000 VND


DELL PowerEdge R240
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R240
Intel® Xeon® E-2134 4x3.5GHz turbo up 4.5GHz, 8MB cache, 8 threads, 8GB ECC DDR4-2666 4 UDIMM, 1TB 7.2krpm SATA RAID Perc S140, 2xGigabit LAN, No KB+Mouse PSU 250W Rack 1U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

36.490.000 VND


DELL PowerEdge R230 (70181006)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R230 (70181006)
Intel® Xeon® Quad-Core E3-1230v6 4x3.5GHz turbo up 3.9GHz, 8MB cache, 4 threads 16GB ECC DDR4-2400 4 UDIMM, Intel C236 chipset, 1TB 7.2krpm Hot Plug SATA RAID Perc H330, 2xGigabit LAN, No KB+Mouse PSU 250W Rack 1U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

39.990.000 VND


DELL PowerEdge R230 (70181005)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge R230 (70181005)
Intel® Xeon® Quad-Core E3-1230v6 4x3.5GHz turbo up 3.9GHz, 8MB cache, 4 threads 16GB ECC DDR4-2400 4 UDIMM, Intel C236 chipset, 1TB 7.2krpm SATA RAID Perc H330, 2xGigabit LAN, No KB+Mouse PSU 250W Rack 1U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

35.990.000 VND


PowerEdge T640 (70171187)
Chọn so sánh
Rating 0
PowerEdge T640 (70171187)
Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads, 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 4TB 7.2krpm SATA RAID Perc H730P, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, No KB+Mouse PSU 2x750W Tower 5U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

96.990.000 VND


DELL PowerEdge T640 (70158766)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge T640 (70158766)
Intel® Xeon® Silver 4110 8x2.1GHz turbo up 3.0GHz, 11MB cache, 16 threads, 16GB ECC DDR4-2666 4 RDIMM, 2TB 7.2krpm SATA RAID Perc H730P, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, No KB+Mouse PSU 2x750W Tower 5U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

88.990.000 VND


DELL PowerEdge T340
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge T340
Intel® Xeon® E-2134 4x3.5GHz turbo up 4.5GHz, 8MB cache, 8 threads, 16GB(2 x 8GB) ECC DDR4-2666, Intel® C246, 1TB 7.2krpm SATA RAID Perc H330, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, No KB+Mouse PSU 495W Tower 5U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

45.990.000 VND


DELL PowerEdge T340 (70182409)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge T340 (70182409)
Intel® Xeon® E-2134 4x3.5GHz turbo up 4.5GHz, 8MB cache, 8 threads, 8GB (1 x 8GB) ECC DDR4-2666, Intel® C246, 1TB 7.2krpm SATA RAID Perc H330, DVD-RW, 2 x Gigabit LAN, No KB+Mouse PSU 495W Tower 5U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

43.990.000 VND


DELL PowerEdge T140
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge T140
Intel® Xeon® E-2134 4x3.5GHz turbo up 4.5GHz, 8MB cache, 8 threads, 16GB(2 x 8GB) ECC DDR4-2666, Intel® C246, 1TB 7200rpm SATA RAID Perc S140, DVD-RW, 1 x Gigabit LAN, No KB+Mouse PSU 365W Tower 5U.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

35.990.000 VND


DELL PowerEdge T140 (70182408)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL PowerEdge T140 (70182408)
Intel® Xeon® E-2134 4x3.5GHz turbo up 4.5GHz, 8MB cache, 8 threads, 8GB (1 x 8GB) ECC DDR4-2666 Intel® C246 1TB 7200rpm SATA RAID Perc S140 DVD-RW 1 x Gigabit LAN No KB+Mouse PSU 365W Tower 5U
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

32.990.000 VND


DELL Precision Tower 5820 (70177846)
Chọn so sánh
Rating 0
DELL Precision Tower 5820 (70177846)
Intel® Xeon® W 2104 4x3.2GHz 8MB cache, 4 threats, 16GB (2x8GB) 2666MHz RDIMM ECC , 1TB HDD, nVIDIA Quadro P620 2GB 4xmDP to DP, DVD-RW, 1 x Intel. 82579 Gigabit Ethernet Controller, DELL KB+Mouse, Win10 Pro Made in Malaysia.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

41.990.000 VND

Tới trang: