Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

HP LaserJet Pro M203dn (G3Q46A) HP Vietnam
Chọn so sánh
Rating 0
HP LaserJet Pro M203dn (G3Q46A) HP Vietnam
28ppm, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 1200x1200 dpi, 256MB, 10-sheet priority tray, 250-sheet input tray, automatic duplex, công suất in tối đa 30.000 trang/tháng. Ông mực thay thế HP 30A (1.600 pages) hoặc HP 30X (3,500 pages), HP ePrint, USB 2.0, 1 Ethernet 10/100 network
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

5.990.000 VND


HP Laser 107w (4ZB78A) HP Vietnam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Laser 107w (4ZB78A) HP Vietnam
A4, 20ppm, 600x600dpi, 1200x1200dpi, 64MB, 150-sheet input tray, 100-sheet output tray, công suất in tối đa 10.000 trang/tháng. USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

2.490.000 VND


HP Laser 107a (4ZB77A) HP Vietnam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Laser 107a (4ZB77A) HP Vietnam
A4, 20ppm, 600x600dpi, 1200x1200dpi, 64MB, 150-sheet input tray, 100-sheet output tray, công suất in tối đa 10.000 trang/tháng. USB 2.0
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

2.190.000 VND


HP Color LaserJet Enterprise M855xh (A2W78A) Hàng HP Việt Nam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Color LaserJet Enterprise M855xh (A2W78A) Hàng HP Việt Nam
A3, Printer: 45ppm Black/Color (Letter), 25 trang A3/phút, 1200x1200 dpi, ImageRET 4800, 1.5GB RAM. HP ePrint, auto duplex, 100-sheet multipurpose tray, 5x500-sheet input tray, 500-sheet output. Tối đa 175,000 trang/tháng. 1xUSB 2.0; 2xUSB 2.0 host; 1xwalkup USB 2.0 host port; 1xGigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1xHardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2)
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

169.900.000 VND


HP Color LaserJet Enterprise M855dn (A2W77A) Hàng HP Việt Nam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Color LaserJet Enterprise M855dn (A2W77A) Hàng HP Việt Nam
A3, Printer: 45ppm Black/Color (Letter), 25 trang A3/phút, 1200x1200 dpi, ImageRET 4800, 1.5GB RAM. HP ePrint, auto duplex, 100-sheet multipurpose tray, 500-sheet input tray, 500-sheet output. Tối đa 175,000 trang/tháng. 1xUSB 2.0; 2xUSB 2.0 host; 1xwalkup USB 2.0 host port; 1xGigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1xHardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2)
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

117.990.000 VND


HP Color LaserJet Enterprise M751dn (T3U44A) Hàng HP Việt Nam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Color LaserJet Enterprise M751dn (T3U44A) Hàng HP Việt Nam
A3, Printer: 40ppm Black/Color (A4), 1200x1200 dpi, ImageRET 4800, 1.5GB RAM. HP ePrint, auto duplex, 100-sheet multipurpose tray, 550-sheet input tray, 250-sheet output. Tối đa 150,000 trang/tháng. 1xUSB 2.0; 2xUSB 2.0 host; 1xwalkup USB 2.0 host port; 1xGigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1xHardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2)
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

92.990.000 VND


HP Color LaserJet Enterprise M751n (T3U43A) Hàng HP Việt Nam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Color LaserJet Enterprise M751n (T3U43A) Hàng HP Việt Nam
A3, Printer: 40ppm Black/Color (A4), 1200x1200 dpi, ImageRET 4800, 1.5GB RAM. HP ePrint, 100-sheet multipurpose tray, 550-sheet input tray, 250-sheet output. Tối đa 150,000 trang/tháng. 1xUSB 2.0; 2xUSB 2.0 host; 1xwalkup USB 2.0 host port; 1xGigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1xHardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2)
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

78.990.000 VND


HP Color LaserJet Enterprise M653X (J8A05A) Hàng HP Việt Nam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Color LaserJet Enterprise M653X (J8A05A) Hàng HP Việt Nam
Printer: 60ppm Black/Color (A4), 1200x1200 dpi, ImageRET 3600, 1GB RAM. HP ePrint, auto duplex, 100-sheet multipurpose tray, 2x550-sheet input tray, 250-sheet output. Tối đa 120.000 trang/tháng. 4.3-in (10.92 cm) Color Graphics Display (CGD) with touchscreen; rotating (adjustable angle). 1xUSB 2.0; 2xUSB 2.0 Host; 1xGigabit Ethernet; Hardware Integration Pocket; 1xWi-Fi direct 802.11b/g/n; 1xBluetooth
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

75.990.000 VND


HP Color LaserJet Enterprise M653dn (J8A04A) Hàng HP Việt Nam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Color LaserJet Enterprise M653dn (J8A04A) Hàng HP Việt Nam
Printer: 60ppm Black/Color (A4), 1200x1200 dpi, ImageRET 3600, 1GB RAM. HP ePrint, auto duplex, 100-sheet multipurpose tray, 2x550-sheet input tray, 250-sheet output. Tối đa 120.000 trang/tháng. 4.3-in (10.92 cm) Color Graphics Display (CGD) with touchscreen; rotating (adjustable angle). USB 2.0, 2xUSB 2.0 Host, LAN 10/100/1000,
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

67.990.000 VND


HP Color LaserJet Enterprise M652dn (J7Z99A) Hàng HP Việt Nam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Color LaserJet Enterprise M652dn (J7Z99A) Hàng HP Việt Nam
Printer: 50ppm Black/Color (A4), 1200x1200 dpi, ImageRET 3600, 1GB RAM. HP ePrint, auto duplex, 100-sheet multipurpose tray, 2x550-sheet input tray, 250-sheet output. Tối đa 100.000 trang/tháng. 2.7-in (6.86 cm) QVGA LCD (color graphics) rotating (adjustable angle). USB 2.0, 2xUSB 2.0 Host, LAN 10/100/1000,
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

52.990.000 VND


HP Color LaserJet Enterprise M553X (B5L26A) Hàng HP Việt Nam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Color LaserJet Enterprise M553X (B5L26A) Hàng HP Việt Nam
Printer: 38ppm Black/Color (A4), ImageRET 3600, 1GB RAM. HP ePrint, auto duplex, 100-sheet multipurpose tray, 2x550-sheet input tray, 250-sheet output. Tối đa 80,000 trang/tháng. USB 2.0, LAN 10/100/1000, NFC Touch-to-Print; Wireless direct printing, 4.3-in touchscreen with color graphics.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

44.990.000 VND


HP Color LaserJet Pro M454dn (W1Y44A) Hàng HP Vietnam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Color LaserJet Pro M454dn (W1Y44A) Hàng HP Vietnam
Printer: 27ppm Black/Color (A4), 600x600dpi, ImageRET 3600, 256 MB NAND Flash, 512 MB DRAM. màn hình cảm ứng màu trực quan 2,7 inch. HP ePrint, In hai mặt tự động, 50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray, 150-sheet output. Tối đa 50,000 trang/tháng. USB 2.0, LAN 10/100/1000
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

16.990.000 VND


HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A) HP Vietnam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A) HP Vietnam
Printer: 21ppm Black/Color (A4), 600x600dpi, ImageRET 3600, 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash. Auto duplex, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria™-certified, Wireless Direct Printing. 150-sheet input tray, 100-sheet output. Tối đa 40,000 trang/tháng. USB 2.0, LAN 10/100, 802.11 b/g/n wireless.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

13.990.000 VND


HP Color LaserJet Pro M255nw (7KW63A) HP Vietnam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Color LaserJet Pro M255nw (7KW63A) HP Vietnam
Printer: 21ppm Black/Color (A4), 600x600dpi, ImageRET 3600, 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash. HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria™-certified, Wireless Direct Printing. 150-sheet input tray, 100-sheet output. Tối đa 40,000 trang/tháng. USB 2.0, LAN 10/100, 802.11 b/g/n wireless
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

9.390.000 VND


HP Color LaserJet Pro M155nw (7KW49A) HP Vietnam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Color LaserJet Pro M155nw (7KW49A) HP Vietnam
Printer: 16ppm Black/Color (A4), 600x600dpi, ImageRET 3600, 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash. 150-sheet input tray, 100-sheet output. Tối đa 30,000 trang/tháng. HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria™-certified, Wireless Direct Printing. USB 2.0, LAN 10/100, 802.11 b/g/n wireless
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

7.490.000 VND


HP Color LaserJet Pro M155a (7KW48A) Hàng HP Vietnam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Color LaserJet Pro M155a (7KW48A) Hàng HP Vietnam
Printer: 16ppm Black/Color (A4), 600x600dpi, ImageRET 3600, 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash. 150-sheet input tray, 100-sheet output. Tối đa 30,000 trang/tháng. USB 2.0
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

6.490.000 VND


HP Color LaserJet Pro M150nw (4ZB95A) HP Vietnam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Color LaserJet Pro M150nw (4ZB95A) HP Vietnam
Printer: 18ppm Black/4ppm Color (A4), 600x600dpi, 64MB RAM. HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria™-certified, Wireless Direct Printing. 150-sheet input tray, 50-sheet output. Tối đa 20,000 trang/tháng. USB 2.0, LAN 10/100, 802.11 b/g/n wireless
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

5.990.000 VND


HP Color LaserJet Pro M150a (4ZB94A) Hàng HP Vietnam
Chọn so sánh
Rating 0
HP Color LaserJet Pro M150a (4ZB94A) Hàng HP Vietnam
Printer: 18ppm Black/4ppm Color (A4), 600x600dpi, 64 MB DDR, 150-sheet input tray, 50-sheet output. Tối đa 20,000 trang/tháng. USB 2.0
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.790.000 VND


CANON i-SENSYS LBP621Cw (hàng châu Âu nhập khẩu)
Chọn so sánh
Rating 0
CANON i-SENSYS LBP621Cw (hàng châu Âu nhập khẩu)
Máy in laser màu A4, 18ppm (Black), 18ppm (Color), 600x600 upto 1200x1200 dpi, 1GB, 250-sheet input cassette, UFRII, PCL5c4, PCL6, Adobe® PostScript, công suất in tối đa 30.000 trang/tháng. Cartridge 054 BK/C/M/Y, USB 2.0, LAN 10/100/1000, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.990.000 VND


HP LaserJet Pro M203dw (G3Q47A) Hàng nhập khẩu
Chọn so sánh
Rating 0
HP LaserJet Pro M203dw (G3Q47A) Hàng nhập khẩu
28ppm, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 1200x1200 dpi, 256MB, 10-sheet priority tray, 250-sheet input tray, automatic duplex, công suất in tối đa 30.000 trang/tháng. Ông mực thay thế HP 30A (1.600 pages) hoặc HP 30X (3,500 pages), HP ePrint, USB 2.0, 1 Ethernet 10/100 network, Wi-Fi 802.11b/g/n
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.990.000 VND


Máy in hóa đơn Xprinter XP-58IIL (USB+Bluetooth)
Chọn so sánh
Rating 0
Máy in hóa đơn Xprinter XP-58IIL (USB+Bluetooth)
Máy in nhiệt, Khổ giấy: 60mm, Tốc độ 90 mm/s; Cổng giao tiếp: USB,Bluetooth
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

850.000 VND


EPSON LQ-680Pro
Chọn so sánh
Rating 0
EPSON LQ-680Pro A4+, 24pins , 413cps, , 1 bản gốc + 5 bản sao, Parallel
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

14.490.000 VND


EPSON LQ-590II
Chọn so sánh
Rating 0
EPSON LQ-590II A4, 24pins, 550cps, 1 bản gốc + 6 bản sao, USB 2.0, Parallel.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

12.490.000 VND


Epson EcoTank Monochrome M1120 Ink Tank Printer
Chọn so sánh
Rating 0
Epson EcoTank Monochrome M1120 Ink Tank Printer (Máy in phun không dây đen trắng đơn năng chi phí in thấp) A4, in đen trắng 33ppm chất lượng in như laser, giọt mực 3pl chống nước, 1440x720 dpi, khay giấy vào 150 tờ, 10-bì thư. Binhf mực 005S Black: 2000 pages, USB 2.0, WiFi
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.790.000 VND

Tới trang: