Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

Plustek SecureScan X150
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek SecureScan X150 Chuyên quét hộ chiếu, Tự động quyét khi phát hiện tài liệu, Tự động nhận dạng các loại kích thước tài liệu cho thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, cảm biến hình ảnh: CMOS, Độ phân giải: 5 MP. Tiêu cự cố định, Tốc độ 1 sec (Color Mode, Full Page passport image capture) Cổng USB 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

23.100.000 VND


Plustek SecureScan X100
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek SecureScan X100, Chuyên quét hộ chiếu, cảm biến hình ảnh: CMOS, Độ phân giải: 5 MP. Tiêu cự cố định, Tốc độ 1 sec (Color Mode, Full Page passport image capture) Cổng USB 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

13.800.000 VND


Plustek SmartOffice SN8016U
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek SmartOffice SN8016U, A3, quét 2 mặt tự động, cảm biến hình ảnh: CIS x 2, Độ phân giải: 600 x 600 dpi. ADF 100 tờ A4, 50 tờ A3, 20 danh thiếp/thẻ nhựa, 55 ppm (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait), 36 ppm (Color mode, 300 dpi, A4 Portrait), 80 ppm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait). Quét tối đa 8000 tờ/ngày. Dò giấy bằng công nghệ ultrasonic Cổng USB 2.0. Quét mạng thông qua PC
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

89.800.000 VND


Plustek SmartOffice PS3060U
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek SmartOffice PS3060U, A4, quét 2 mặt tự động, cảm biến hình ảnh: CCD x 2, Độ phân giải: 600 x 600 dpi. ADF 50 tờ A4, 20 tờ danh thiếp/thẻ nhựa, 20 ppm/ (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait), 30 ppm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait). Quét tối đa 4000 tờ/ngày. Dò giấy bằng công nghệ ultrasonic Cổng USB 2.0. ABBYY FineReader 12.0 Sprint
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

11.700.000 VND


Plustek SmartOffice PS506U
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek SmartOffice PS506U, A4, quét 2 mặt tự động, cảm biến hình ảnh: CCD x 2, Độ phân giải: 600 x 600 dpi. ADF 100 tờ A4, 30 tờ danh thiếp/thẻ nhựa, 45 ppm/ (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait), 50 ppm (Grayscale mode, 300 dpi, A4 Portrait). Quét tối đa 6000 tờ/ngày. Dò giấy bằng công nghệ ultrasonic Cổng USB 2.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

23.100.000 VND


Plustek SmartOffice PS406U
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek SmartOffice PS406U, A4, quét 2 mặt tự động, cảm biến hình ảnh: CCD x 2, Độ phân giải: 600 x 600 dpi. ADF 100 tờ A4, 30 tờ danh thiếp/thẻ nhựa, 40 ppm/ (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait), 40 ppm (Grayscale mode, 300 dpi, A4 Portrait). Quét tối đa 4000 tờ/ngày. Dò giấy bằng công nghệ ultrasonic Cổng USB 2.0. ABBYY FineReader 6.0 print Plus, Hotcard BizCard Finder 3.0, NewSoft Presto!PageManager 7.23, Plustek DI Capture, Plustek DI Express 6, Plustek DI DocAction
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

15.900.000 VND


Plustek SmartOffice PS288
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek SmartOffice PS288, A4, quét 2 mặt tự động, cảm biến hình ảnh: CIS x 2, Độ phân giải: Flatbed: 600 x 1200 dpi, ADF: 600 x 600 dpi. ADF 50 tờ A4, 20 tờ danh thiếp/thẻ nhựa, 8 ppm/ (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait), 25 ppm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait). Cổng USB 2.0. ABBYY FineReader 6.0 print Plus, Hotcard BizCard Finder 3.0, NewSoft Presto!PageManager 7.23, Plustek DI Capture, Plustek DI Express 6, Plustek DI DocAction
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.500.000 VND


Plustek SmartOffice PN2040
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek SmartOffice PN2040, A4, quét 2 mặt tự động ADF + Flatbed, cảm biến hình ảnh: CIS x 2, Độ phân giải: Flatbed: 600 x 1200 dpi, ADF: 600 x 600 dpi. ADF 50 tờ A4, 9 ppm/ (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait), 20 ppm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait). Cổng USB 2.0, LAN. ABBYY FineReader 6.0 print Plus, Hotcard BizCard Finder 3.0, NewSoft Presto!PageManager 7.23, Plustek DI Capture, Plustek DI Express 6, Plustek DI DocAction
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

9.000.000 VND


Plustek SmartOffice PL2550
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek SmartOffice PL2550, A4, quét 2 mặt tự động ADF + Flatbed, cảm biến hình ảnh: CIS x 2, Độ phân giải: 600 x 600 dpi. ADF 50 tờ A4, 20 tờ danh thiếp, 8 ppm/ (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait), 25 ppm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait). quét tối đa 1500 tờ/ngày. Cổng USB 2.0. ABBYY FineReader 6.0 print Plus, Hotcard BizCard Finder 3.0, NewSoft Presto!PageManager 7.23, Plustek DI Capture, Plustek DI Express 6, Plustek DI DocAction.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

15.000.000 VND


Plustek SmartOffice PL1530
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek SmartOffice PL1530, A4, quét 2 mặt tự động ADF + Flatbed, cảm biến hình ảnh: CIS x 2, Độ phân giải: Flatbed: 600 x 1200 dpi, ADF: 600 x 600 dpi. ADF 50 tờ A4, 20 tờ danh thiếp, 9 ppm/ (Color mode, 200 dpi, A4 Portrait), 15 ppm (Grayscale mode, 200 dpi, A4 Portrait). Cổng USB 2.0. Plustek DocAction Plustek DocTWAIN, ABBYY FineReader Sprint, NewSoft Presto! PageManager 9 SE.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.300.000 VND


Plustek OpticSlim 1180
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek OpticSlim 1180, A3, tốc độ 15 sec (Color Mode, 300dpi, A3), 9 sec (Grayscale/ B&W Mode, 300dpi, A3), CIS 1200dpi optical, 24-bit color, quét tối đa 2500 tờ/ngày, USB
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

10.200.000 VND


Plustek OpticSlim 2680H
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek OpticSlim 2680H, A4, tốc độ 3 sec (Color Mode, 300 dpi, A4), CIS 1200x2400dpi optical, 24-bit color, USB
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.950.000 VND


Plustek OpticSlim 2610
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek OpticSlim 2610, A4, tốc độ 12 sec (Grayscale Mode, 300 dpi, A4), CIS 1200x1200dpi optical, 24-bit color, USB 1.1
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.600.000 VND


Plustek OpticPro A360
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek OpticPro A360, A3, tốc độ 2.48 sec (Color mode, 300dpi, A3), 2.10 sec (Grayscale/ B&W mode, 300dpi, A3), CCD 600dpi optical, 24-bit color, quét tối đa 2500 tờ/ngày. USB 2.0 Plustek DocAction FineReader Sprint, NewSoft Presto! PageManager 9 SE
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

28.400.000 VND


Plustek OpticPro A320
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek OpticPro A320, A3, tốc độ 8.5 sec (Color/ Grayscale/ B&W mode, 300dpi, A3), CCD 1600dpi optical, 24-bit color, quét tối đa 2500 tờ/ngày. USB 2.0 Plustek DocAction FineReader Sprint, NewSoft Presto! PageManager 9 SE.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

15.900.000 VND


Plustek OpticBook A300
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek OpticBook A300 A3, chuyên quét sách, tốc độ 2.48 sec (Color mode, 300dpi, A3), 2.10 sec (Grayscale/ B&W mode, 300dpi, A3), CCD 600x1200dpi optical, 24-bit color, quét tối đa 5000 tờ/ngày. USB 2.0
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

36.000.000 VND


Plustek OpticBook 4800
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek OpticBook 4800 A4, chuyên quét sách, tốc độ 3.6 sec (Color/ Grayscale/ B&W mode, 300dpi, A4) , CCD 1200x2400dpi optical, 24-bit color, quét tối đa 2500 tờ/ngày. USB 2.0
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

18.800.000 VND


Plustek MobileOffice S410
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek MobileOffice S410, A4, nhỏ gọn, cảm biến hình ảnh: CIS, Độ phân giải: 600 dpi, Color: 48-bit Input; 24-bit Output, Grayscale: 16-bit Input; 8-bit Output. Tốc độ quét: 9s/ tờ (màu, 300 dpi), Phím chức năng: PDF, Scan, Cổng USB 2.0
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

2.500.000 VND


Plustek MobileOffice AD480
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek MobileOffice AD480, A4, quét 2 mặt nhỏ gọn, quét thẻ căn cước, CMND, cảm biến hình ảnh: CIS x 2, Độ phân giải: 600 dpi, Color: 48-bit Input; 24-bit Output, Grayscale: 16-bit Input; 8-bit Output. ADF 20 Sheets (A4/ Letter, 70 g/㎡ or 18 Lbs), 6 Sheets (Business Card), 20 ppm / 40 ipm (Grayscale, 200 dpi, A4), 20 ppm / 40 ipm (B&W, 200 dpi, A4), 20 ppm / 40 ipm (Color, 200 dpi, A4 Cổng USB 2.0. Phần mềm đi kèm ABBYY FineReader 12.0 Sprint
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

6.400.000 VND


Plustek eScan A150
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek eScan A150, A4, quét 2 mặt tự động, không cần máy tính. Cảm biến hình ảnh: CIS x 2, Độ phân giải: 600 dpi, 15 ppm B&W, 4 ppm Color: 48-bit Input; 24-bit Output, Grayscale: 16-bit Input; 8-bit Output. ADF 50 Sheets, Scan to Mobile Device/FTP/USB/PC/Email/Cloud. Cổng USB 2.0, WiFi, LAN. ABBYY FineReader 9.0 Sprint for Windows, NewSoft Presto! PageManager 9 SE for Windows
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

18.500.000 VND


Plustek OpticSlim 550 Plus
Chọn so sánh
Rating 0
Plustek OpticSlim 550 Plus, A5, chuyên quét thẻ căn cước, CMDD, hộ chiếu, tốc độ 1.5 sec (Color Mode, 300 dpi, A5), CIS 1200x1200dpi optical, 24-bit color, USB
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

7.990.000 VND


Panasonic KV-S5076H
Chọn so sánh
Rating 0
Panasonic KV-S5076H, A3, công nghệ ToughFeed, Color CIS, tốc độ quét thường 100 ppm/200 ipm, 600dpi, ADF 300 tờ, duplex, tự động thông báo lỗi khi quét hình, tự làm sạch kính, quét ionizer, tự động điều chỉnh hướng ảnh quét, xác định giấy bị gấp, USB 3.0.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

159.500.000 VND


Panasonic KV-S1066 (Made in Vietnam)
Chọn so sánh
Rating 0
Panasonic KV-S1066 (Made in Vietnam), A4, Color CIS, 2 mặt tự động, Tốc độ quét A4 (200/300 dpi): 65tờ / 130 ảnh / phút,
Công suất quét: 8000 tờ/ngày. Độ phân giải đầu ra: 100 – 1,200 dpi (độ phân giải quang 300/600dpi tự động chuyển đổi). Kích cỡ giấy quét đầu vào:
48 x 54 mm - 216 x 5,588 mm, Độ dày giấy: Nạp giấy đơn: 0.04 – 0.5mm, Nạp giấy liên tục: 0.04 – 0.5 mm, Thẻ nhựa: Lên đến 0.76 mm (độ dày + dập nổi)
Khay nạp giấy: 100 tờ (80g/m2 Khổ A4 hoặc Letter)+ 3 thẻ nhựa cứng (ISO 7810 ID-1). Công nghệ phát hiện giấy kép: Cảm biến sóng siêu âm
Cổng kết nối: USB 2.0"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

23.100.000 VND


Panasonic KV-S1056 (Made in Vietnam)
Chọn so sánh
Rating 0
Panasonic KV-S1056 (Made in Vietnam), A4, Color CIS, 2 mặt tự động, Tốc độ quét A4 (200/300 dpi): 45tờ / 90 ảnh / phút,
Công suất quét: 6000 tờ/ngày. Độ phân giải đầu ra: 100 – 1,200 dpi (độ phân giải quang 300/600dpi tự động chuyển đổi). Kích cỡ giấy quét đầu vào:
48 x 54 mm - 216 x 5,588 mm, Độ dày giấy: Nạp giấy đơn: 0.04 – 0.5mm, Nạp giấy liên tục: 0.04 – 0.5 mm, Thẻ nhựa: Lên đến 0.76 mm (độ dày + dập nổi)
Khay nạp giấy: 100 tờ (80g/m2 Khổ A4 hoặc Letter)+ 3 thẻ nhựa cứng (ISO 7810 ID-1). Công nghệ phát hiện giấy kép: Cảm biến sóng siêu âm
Cổng kết nối: USB 2.0"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

19.800.000 VND

Tới trang: