Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

MSI GT75 Titan 9SG
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GT75 Titan 9SG
Intel® Core™ i9-9980HK 8x2.4GHz upto 5.0GHz, 16 threads, 16MB cache, FSB 8GT/s 32GB (16GBx2) DDR4-2666 2 Slots RAM, 512GB (256GBx2) SSD M.2 PCIe3x4 NMVe (Super Raid 4) + 1TB HDD 7200rpm, NVIDIA GeForce® GTX 2080 8GB GDDR6, LAN 10/100, 802.11 ac, Bluetooth 4.2, 1x Type-C (USB3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt™3)
3x Type-A USB3.1 Gen1, 2x Type-A USB3.1 Gen2, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 17.3" 4K IPS (3840x2160), 144Hz, 3ms, Windows 10, 4.56kg, 8-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Balo GT Hermers Battlepack S
Giá bán:

106.990.000 VND


MSI GT75 Titan 9SF
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GT75 Titan 9SF
Intel® Core™ i7-9750H 6x2.6GHz upto 4.5GHz, 12 threads, 12MB cache, FSB 8GT/s 32 GB (16GBx2) DDR4-2666 2 Slots RAM, 512GB (256GBx2) SSD M.2 PCIe3x4 NMVe, (Super Raid 4) + 1TB HDD 7200rpm, NVIDIA GeForce® GTX 2070 8GB GDDR6, LAN 10/100, 802.11 ac, Bluetooth 4.2, 1x Type-C (USB3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt™3)
3x Type-A USB3.1 Gen1, 2x Type-A USB3.1 Gen2, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 17.3" 4K IPS (3840x2160), 144Hz, 3ms, Windows 10, 4.56kg, 8-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Balo GT Hermers Battlepack S
Giá bán:

81.990.000 VND


MSI GS75 Stealth 8SF-212VN
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GS75 Stealth 8SF-212VN
Intel® Core™ i7-8750H 6x2.20GHz upto 4.10GHz, 12 threads, 9MB cache, FSB 8GT/s 16 GB DDR4-2666 2 Slots RAM, 512 GB SSD PCIe3x4 NMVe. NVIDIA GeForce® GTX 2070 Max Q 8GB GDDR6, LAN 10/100, 802.11 ac, Bluetooth 4.2, 1x Type-C (USB3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt™3), 3x Type-A USB3.1, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 17.3" Full HD (1920x1080), 144Hz, 3ms Per key RGB steelseries KB (84Key), Windows 10, 2.25kg 4-cell
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Hecate Gaming Backpack II
Giá bán:

59.490.000 VND


MSI GS65 Stealth 9SF
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GS65 Stealth 9SF
Intel® Core™ i7-9750H 6x2.6GHz upto 4.5GHz, 12 threads, 12MB cache, FSB 8GT/s 16 GB (8GBx2) DDR4-2666 2 Slots RAM, 512 GB SSD PCIe3x4 NMVe. NVIDIA GeForce® GTX 2060 6GB GDDR6, LAN 10/100, 802.11 ac, Bluetooth 4.2, 1x Type-C (USB3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt™3), 3x Type-A USB3.1, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 15.6" Full HD (1920*1080), 144Hz, IPS-Level Display, Windows 10 Home, 1.8kg, 4-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Hecate Gaming Backpack II, Balo
Giá bán:

51.990.000 VND


MSI GS65 Stealth 9SF Stealth Thin
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GS65 Stealth 9SF Stealth Thin
Intel® Core™ i7-9750H 6x2.6GHz upto 4.5GHz, 12 threads, 12MB cache, FSB 8GT/s 16 GB (8GBx2) DDR4-2666 2 Slots RAM, 512 GB SSD PCIe3x4 NMVe. NVIDIA GeForce® GTX 2060 6GB GDDR6, LAN 10/100, 802.11 ac, Bluetooth 4.2, 1x Type-C (USB3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt™3),3x Type-A USB3.1, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 15.6" Full HD (1920*1080), 144Hz, IPS-Level Display, Windows 10 Home, 1.8kg, 4-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Hecate Gaming Backpack II, Balo
Giá bán:

51.990.000 VND


MSI GE75 Raider 9SG
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GE75 Raider 9SG
Intel® Core™ i7-9750H 6x2.6GHz upto 4.5GHz, 12 threads, 12MB cache, FSB 8GT/s 32GB (16GBx2) DDR4-2666 2 Slots RAM, 1TB HDD + 1TB SSD M.2 PCIe3x4 NMVe. NVIDIA GeForce® RTX 2080 8GB GDDR6, LAN 10/100, 802.11 ac, Bluetooth 4.2, 2x Type-A USB3.1 Gen1, 1x Type-C USB3.1 Gen2, 1x Type-A USB3.1 Gen2, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 17.3" IPS Full HD (1920x1080), 144Hz, 3ms, Windows 10, 2.61kg,6-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Hecate Gaming Backpack II
Giá bán:

72.490.000 VND


MSI GE75 Raider 9SF
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GE75 Raider 9SF
Intel® Core™ i7-9750H 6x2.6GHz upto 4.5GHz, 12 threads, 12MB cache, FSB 8GT/s 16 GB (8GBx2) DDR4-2666 2 Slots RAM, 1TB HDD + 512GB SSD M.2 PCIe3x4 NMVe. NVIDIA GeForce® RTX 2070 8GB GDDR6, LAN 10/100, 802.11 ac, Bluetooth 4.2, 2x Type-A USB3.1 Gen1, 1x Type-C USB3.1 Gen2, 1x Type-A USB3.1 Gen2, 1x HDMI
1x Mini-DisplayPort, 17.3" IPS Full HD (1920x1080), 144Hz, 3ms, Windows 10, 2.61kg, 6-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Hecate Gaming Backpack II
Giá bán:

57.490.000 VND


MSI GE75 Raider 9SE
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GE75 Raider 9SE
Intel® Core™ i7-9750H 6x2.6GHz upto 4.5GHz, 12 threads, 12MB cache, FSB 8GT/s 16 GB (8GBx2) DDR4-2666 2 Slots RAM, 1TB SSD M.2 PCIe3x4 NMVe. NVIDIA GeForce® RTX 2060 6GB GDDR6, LAN 10/100, 802.11 ac, Bluetooth 4.2, 2x Type-A USB3.1 Gen1 , 1x Type-C USB3.1 Gen2, 1x Type-A USB3.1 Gen2, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 17.3" IPS Full HD (1920x1080), 144Hz, 3ms, Windows 10, 2.61kg, 6-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Hecate Gaming Backpack II
Giá bán:

49.990.000 VND


MSI GE75 Raider 8SE-248VN
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GE75 Raider 8SE-248VN
Intel® Core™ i7-8750H 6x2.20GHz upto 4.10GHz, 12 threads, 9MB cache, FSB 8GT/s 16GB DDR4-2666 2 Slots RAM, 1TB HDD 7200rpm + 256GB SSD M.2 PCIe3x4 NMVe. NVIDIA GeForce® RTX 2060 6GB GDDR6, LAN 10/100, 802.11 ac, Bluetooth 4.2, 2x Type-A USB3.1 Gen1, 1x Type-C USB3.1 Gen2, 1x Type-A USB3.1 Gen2, 1x HDMI
1x Mini-DisplayPort, 17.3" IPS Full HD (1920x1080), 144Hz, 3ms Windows 10, 2.61kg, 6-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Hecate Gaming Backpack II
Giá bán:

48.990.000 VND


MSI GP75 9SE Leopard
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GP75 9SE Leopard
Intel® Core™ i7-9750H 6x2.6GHz upto 4.5GHz, 12 threads, 12MB cache, FSB 8GT/s 16GB (8GBx2) DDR4-2666 2 Slots RAM, 512GB SSD PCIe3x4 NMVe. NVIDIA GeForce® RTX 2060 6GB GDDR, LAN 10/100, 802.11 ac, Bluetooth 5.0, 1x Type-C USB3.2 Gen2, 2x Type-A USB3.2 Gen1, 1x Type-A USB3.2 Gen2, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 17.3" Full HD (1920x1080), 144Hz, Windows 10, 2.6kg, 6-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Air Gaming Backpack
Giá bán:

42.490.000 VND


MSI GL73 8SD-276VN
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GL73 8SD-276VN
Intel® Core™ i7-9750H 6x2.6GHz upto 4.5GHz, 12 threads, 12MB cache, FSB 8GT/s 16GB (8GBx2) DDR4-2666 2 Slots RAM, 512GB SSD PCIe3x4 NMVe. NVIDIA GeForce® GTX 1660Ti 6GB GDDR6, LAN 10/100, 802.11 ac, Bluetooth 4.2, 1x Type-C USB3.1 Gen2
3x Type-A USB3.0, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 17.3" Full HD (1920x1080), 120Hz, 5ms, Wide-View, 2.7kg, 6-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Air Gaming Backpack
Giá bán:

35.990.000 VND


MSI GL63 9SE-831VN
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GL63 9SE-831VN
Intel® Core™ i7-9750H 6x2.6GHz upto 4.5GHz, 12 threads, 12MB cache, FSB 8GT/s 16 GB DDR4-2666 2 Slots RAM, 512GB SSD PCIe3x4 NMVe. NVIDIA GeForce® RTX 2060 6GB GDDR5, LAN 10/100, 802.11 ac, Bluetooth 4.2 1x Type-C USB3.1 Gen2, 3x Type-A USB3.0, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 15.6" Full HD (1920*1080), 120Hz, IPS-Level Display, Windows 10 Home, 2.2kg, 6-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Air Gaming Backpack
Giá bán:

37.490.000 VND


MSI GL63 8SD-281VN
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GL63 8SD-281VN
Intel® Core™ i7-8750H 6x2.20GHz upto 4.10GHz, 12 threads, 9MB cache, FSB 8GT/s 8GB DDR4-2666 2 Slots RAM, 1TB HDD 7200rpm + 128GBt SSD M.2 PCIe3x4 NMVe. NVIDIA GeForce® GTX 1660Ti 6GB GDDR6, LAN 10/100, 802.11 ac, Bluetooth 4.2, 1x Type-C USB3.1 Gen2, 3x Type-A USB3.0, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 15.6" Full HD (1920*1080), 3ms, IPS-Level Display, Windows 10 Home, Per key RGB KB, 2.2kg ,6-cell.
Giá bán:

31.990.000 VND


MSI GF63 9SC-070VN
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GF63 9SC-070VN
Intel® Core™ i7-9750H 6x2.6GHz upto 4.5GHz, 12 threads, 12MB cache, FSB 8GT/s 8GB DDR4-2666 2 Slots RAM, 256GB PCIe SSD, NVIDIA GeForce® GTX 1650 (Max-Q) 4GB GDDR5, LAN 10/100/1000, 802.11 ac, Bluetooth 5, 1x Type-C USB3.1 Gen1, 3x Type-A USB3.1 Gen1, 1x HDMI, 15.6" Full HD (1920*1080), IPS LED-Backlit Display Windows 10 Home, 1.86kg, 3-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Chuột quang, túi xách
Giá bán:

26.490.000 VND


MSI GF63 9SC-071VN
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GF63 9SC-071VN
Intel® Core™ i5-9300H, 4x2.4GHz, turbo up 4.1GHz, 8 threads, 8MB Smart Cache 8GB DDR4-2666 2 Slots RAM, 256GB PCIe SSD, NVIDIA GeForce® GTX 1650 (Max-Q) 4GB GDDR5, LAN 10/100/1000, 802.11 ac, Bluetooth 5, 1x Type-C USB3.1 Gen1, 3x Type-A USB3.1 Gen1, 1x HDMI, 15.6" Full HD (1920*1080) IPS LED-Backlit Display, Windows 10 Home, 1.86kg, 3-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Chuột quang, túi xách
Giá bán:

23.490.000 VND


MSI GF63 8RCS-273VN
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GF63 8RCS-273VN
Intel® Core™ i5-9300H, 4x2.4GHz, turbo up 4.1GHz, 8 threads, 8MB Smart Cache 8GB DDR4-2666 2 Slots RAM, 256GB SSD PCIe, NVIDIA GeForce® GTX 1050 4GB GDDR5, LAN 10/100/1000, 802.11 ac, Bluetooth 5, 1x Type-C USB3.1 Gen1, 3x Type-A USB3.1 Gen1, 1x HDMI, 15.6" Full HD (1920*1080) IPS LED-Backlit Display, Windows 10 Home, 1.86kg, 3-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Chuột quang, túi xách
Giá bán:

19.990.000 VND


MSI GF63 8RCS-274VN
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GF63 8RCS-274VN
Intel® Core™ i7-8750H 6x2.20GHz upto 4.10GHz, 12 threads, 9MB cache, FSB 8GT/s 8GB DDR4-2666 2 Slots RAM, 256GB SSD PCIe, NVIDIA GeForce® GTX 1050 4GB GDDR5 ,,LAN 10/100/1000, 802.11 ac Bluetooth 5, 1x Type-C USB3.1 Gen1, 3x Type-A USB3.1 Gen1, 1x HDMI, 15.6" Full HD (1920*1080), IPS LED-Backlit Display, Windows 10 Home, 1.86kg, 3-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Chuột quang, túi xách
Giá bán:

22.490.000 VND


MSI PS42 PS42 8M-478VN
Chọn so sánh
Rating 0
MSI PS42 PS42 8M-478VN
Intel® Core™ i5-8250U, 4x1.6GHz, turbo up 3.4GHz, 8 threads, 6MB Smart Cache 8GB DDR4-2666 2 Slots RAM, 256GB SSD M.2 PCIe, Webcam, Bluetooth, FingerPrint, Intel UHD graphics 620, Cooler Boost 3 (2 Quạt + 3 Ống dẫn nhiệt), LAN 10/100 802.11 ac, Bluetooth 4.1, 2x Type-C USB3.1 Gen1, 2x Type-A USB3.1 Gen1, 1x SD (XC/HC), 1x HDMI, 14" Full HD (1920*1080), IPS LED Display, Windows 10, 1.19kg , 4-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Túi MSI Sleeve Bag, Prestige Mouse MSI
Giá bán:

21.490.000 VND


MSI PS42 8RB-479VN
Chọn so sánh
Rating 0
MSI PS42 8RB-479VN
Intel® Core™ i5-8250U, 4x1.6GHz, turbo up 3.4GHz, 8 threads, 6MB Smart Cache 8GB DDR4-2666 2 Slots RAM, 256GB SSD M.2 PCIe, Webcam, Bluetooth, FingerPrint,
NVIDIA® GeForce® MX150 2GB GDDR5, Cooler Boost 3 (2 Quạt + 3 Ống dẫn nhiệt) LAN 10/100, 802.11 ac, Bluetooth 4.1, 2x Type-C USB3.1 Gen1, 2x Type-A USB3.1 Gen1, 1x SD (XC/HC), 1x HDMI, 14" Full HD (1920*1080), IPS LED Display, Windows 10, 1.19kg, 4-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: Túi MSI Sleeve Bag, Prestige Mouse MSI
Giá bán:

23.990.000 VND


MSI P65-8RF CREATOR
Chọn so sánh
Rating 0
MSI P65-8RF CREATOR
Intel® Core™ i7-8750H 6x2.20GHz upto 4.10GHz, 12 threads, 9MB cache, FSB 8GT/s, HM370 chipset, 16GB DDR4-2666 2 Slots RAM, 512 GB SSD M.2 PCIe3x4 NMVe. NVIDIA GeForce® GTX 1070 8GB GDDR5, LAN 10/100, 802.11 ac Bluetooth 4.2, 1x Type-C (USB3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt™3), 2x Type-A USB3.1 Gen1, 1x Type-A USB3.1 Gen2, 1x RJ45, 1x (4K @ 60Hz) HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 15.6" Full HD (1920*1080), 144Hz, 7ms, IPS-Level Display, Windows 10 Home, Per key RGB KB 1.88kg, 4-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: gói phần mềm trị giá 400 USD
Giá bán:

55.490.000 VND


MSI P65-8RE CREATOR
Chọn so sánh
Rating 0
MSI P65-8RE CREATOR
Intel® Core™ i7-8750H 6x2.20GHz upto 4.10GHz, 12 threads, 9MB cache, FSB 8GT/s, HM370 chipset,16 GB DDR4-2666 2 Slots RAM, 256GB SSD M.2 PCIe3x4 NMVe. NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB GDDR5, LAN 10/100, 802.11 ac Bluetooth 4.2, 1 x Type-C USB3.1 Gen1, 3x Type-A USB3.1 Gen1, 1x RJ45, 1x (4K @ 30Hz) HDMI, 1x Mini-DisplayPort, 15.6" Full HD (1920*1080), 144Hz, 7ms, IPS-Level Display, Windows 10 Home, Per key RGB KB, 1.88kg, 4-cell.
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: gói phần mềm trị giá 400 USD
Giá bán:

42.990.000 VND


MSI GF63 8RD-242VN
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GF63 8RD-242VN
Intel® Core™ i5-8300H, 4x2.3GHz, turbo up 4.0GHz, 8 threads, 8MB Smart Cache 8GB DDR4-2666 2 Slots RAM, 1TB HDD 5400rpm, NVIDIA GeForce® GTX 1050Ti 4GB GDDR5, LAN 10/100/1000, 802.11 ac, Bluetooth 5, 1x Type-C USB3.1 Gen1,
3x Type-A USB3.1 Gen1, 1x HDMI, 15.6" Full HD (1920*1080), IPS LED-Backlit Display, Windows 10 Home, 1.86kg, 3-cell.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

21.990.000 VND


MSI GF63 8RD-221VN
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GF63 8RD-221VN, Intel® Core™ i7-8750H 6x2.20GHz upto 4.10GHz, 12 threads, 9MB cache, FSB 8GT/s, 8GB DDR4-2666 2 Slots RAM, 1TB HDD 5400rpm + 128GB SSD M.2 PCIe, NVIDIA GeForce® GTX 1050Ti Max-Q) 4GB GDDR5, LAN 10/100/1000, 802.11 ac, Bluetooth 5, 1x Type-C USB3.1 Gen1, 3x Type-A USB3.1 Gen1, 1x HDMI, 15.6" Full HD (1920*1080), IPS LED-Backlit Display, Windows 10 Home, 1.86kg, 3-cell.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

25.990.000 VND


MSI GF63 8RC-243VN
Chọn so sánh
Rating 0
MSI GF63 8RC-243VN, Intel® Core™ i5-8300H, 4x2.3GHz, turbo up 4.0GHz, 8 threats, 8MB Smart Cache, 8GB DDR4-2666 2 Slots RAM, 1TB HDD 5400rpm + 128GB SSD M.2 PCIe, NVIDIA GeForce® GTX 1050 4GB GDDR5, LAN 10/100/1000, 802.11 ac Bluetooth 5, 1x Type-C USB3.1 Gen1, 3x Type-A USB3.1 Gen1, 1x HDMI, 15.6" Full HD (1920*1080), IPS LED-Backlit Display, Windows 10 Home, 1.86kg, 3-cell.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

21.990.000 VND

Tới trang: