Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

ASUS SDRW-08D2S-U Lite
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS SDRW-08D2S-U Lite 8X DVD±R, 8X DVD+RW,6X DVD-RW,DVD+R DL 6X, DVD-R DL 6X, 24X CD-R, 24X CD-RW, 5X DVD-RAM, 8X DVD-ROM, 24X CD-ROM, USB 2.0, M-Disc Support, MAC Support
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

720.000 VND


Lite-On 22X DVD-RW IHAS122
Chọn so sánh
Rating 0
Lite-On 22X DVD-RW IHAS122, 22X DVD±R, 8X DVD+RW,6X DVD-RW,DVD+R DL 8X, DVD-R DL 8X, 48X CD-R, 24X CD-RW,6X DVD-RAM,16X DVD-ROM, 48X CD.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

355.000 VND


ASUS DRW-24D5MT
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS DRW-24D5MT, 24X DVD±R, 8X DVD+RW,6X DVD-RW,DVD+R DL 8X, DVD-R DL 8X, 48X CD-R, 40X CD-RW,5X DVD-RAM,16X DVD-ROM, 48X CD, SATA
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

399.000 VND


ASUS DVD-E818A9T
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS DVD-E818A9T, D-ROM 18X DVD-ROM, 48X CD –ROM
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

295.000 VND


TRANSCEND EXTRA SLIM PORTABLE DVD WRITER (BLACK)
Chọn so sánh
Rating 0
TRANSCEND EXTRA SLIM PORTABLE DVD WRITER (BLACK), 8X DVD±R, 8X DVD+RW,6X DVD-RW,DVD+R DL 6X, DVD-R DL 6X, 24X CD-R, 24X CD-RW, 5X DVD-RAM, 8X DVD-ROM, 24X CD-ROM, USB 2.0, M-Disc Support, MAC Support


Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

660.000 VND


LG Super-Multi Slim Portable DVD Rewriter GP30NW20 (White)
Chọn so sánh
Rating 0
8X DVD±R, 8X DVD+RW,6X DVD-RW,DVD+R DL 6X, DVD-R DL 6X, 24X CD-R, 24X CD-RW, 5X DVD-RAM, 8X DVD-ROM, 24X CD-ROM, USB 2.0, M-Disc Support, MAC Support
Giá bán:

990.000 VND