Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

Lite-On 22X DVD-RW IHAS122
Chọn so sánh
Rating 0
Lite-On 22X DVD-RW IHAS122, 22X DVD±R, 8X DVD+RW,6X DVD-RW,DVD+R DL 8X, DVD-R DL 8X, 48X CD-R, 24X CD-RW,6X DVD-RAM,16X DVD-ROM, 48X CD.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

355.000 VND


ASUS DRW-24D5MT
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS DRW-24D5MT, 24X DVD±R, 8X DVD+RW,6X DVD-RW,DVD+R DL 8X, DVD-R DL 8X, 48X CD-R, 40X CD-RW,5X DVD-RAM,16X DVD-ROM, 48X CD, SATA
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

399.000 VND


ASUS DVD-E818A9T
Chọn so sánh
Rating 0
ASUS DVD-E818A9T, D-ROM 18X DVD-ROM, 48X CD –ROM
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

310.000 VND


HITACHI-LG DVD-RW GHB0N (TRAY)
Chọn so sánh
Rating 0
Hitachi-LG DVD-RW GHB0N (Tray) 16X DVD±R, 8X DVD+RW,6X DVD-RW,DVD+R DL 10X, DVD-R DL 10X, 48X CD-R, 40X CD-RW, 5X DVD-RAM,16X DVD-ROM, 48X CD, 32X CD-RW
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

350.000 VND


LITE-On 18X DVD-ROM IHDS118
Chọn so sánh
Rating 0
LITE-On 18X DVD-ROM IHDS118, 18X DVD-ROM max. 24930 KB/s / 48X CD –ROM max 7200 KB/s tray
Giá bán:

270.000 VND


SAMSUNG DVD-ROM SH-118AB
Chọn so sánh
Rating 0
SAMSUNG DVD-ROM SH-118AB, 18X DVD-ROM max 21.6MB/s/48X CD –ROM max7200 KB/s, SATA
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

275.000 VND


LITE-On 24X DVD-RW IHAS124
Chọn so sánh
Rating 0
24X DVD±R, 8X DVD+RW,6X DVD-RW,DVD+R DL 8X, DVD-R DL 8X, 48X CD-R, 24X CD-RW,6X DVD-RAM,16X DVD-ROM, 48X CD


Giá bán:

370.000 VND


TRANSCEND EXTRA SLIM PORTABLE DVD WRITER (BLACK)
Chọn so sánh
Rating 0
TRANSCEND EXTRA SLIM PORTABLE DVD WRITER (BLACK), 8X DVD±R, 8X DVD+RW,6X DVD-RW,DVD+R DL 6X, DVD-R DL 6X, 24X CD-R, 24X CD-RW, 5X DVD-RAM, 8X DVD-ROM, 24X CD-ROM, USB 2.0, M-Disc Support, MAC Support


Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

660.000 VND


SAMSUNG SH-S224BB/VNSE  24X SATA DVD-Writer (Tray)
Chọn so sánh
Rating 0
SAMSUNG SH-S224BB/VNSE 24X SATA DVD-Writer (Tray), 24X DVD±R, 8X DVD+RW, 6X DVD-RW,DVD+R DL 16X, DVD-R DL 12X, 48X CD-R, 32X CD-RW,12X DVD-RAM,16X DVD-ROM, 48X CD
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

370.000 VND


LG Super-Multi Slim Portable DVD Rewriter GP30NW20 (White)
Chọn so sánh
Rating 0
8X DVD±R, 8X DVD+RW,6X DVD-RW,DVD+R DL 6X, DVD-R DL 6X, 24X CD-R, 24X CD-RW, 5X DVD-RAM, 8X DVD-ROM, 24X CD-ROM, USB 2.0, M-Disc Support, MAC Support
Giá bán:

990.000 VND