Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

RUIJIE RG-WALL 1600-S3600-LIS-1Y
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-WALL 1600-S3600-LIS-1Y
Bản quyền 1 năm Cơ sở Dữ liệu Anti-Virus Signature, IPS Signature, Application Signature, Spam & Website Classification
Giá bán:

12.936.000 VND


RUIJIE RG-WALL 1600-S3100-LIS-1Y
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-WALL 1600-S3100-LIS-1Y
Bản quyền 1 năm Cơ sở Dữ liệu Anti-Virus Signature, IPS Signature, Application Signature, Spam & Website Classification
Giá bán:

3.933.600 VND


Symantec Endpoint Protection 14 PER USER
Chọn so sánh
Rating 0
Symantec Endpoint Protection 14 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS
Giá bán:

498.000 VND


BitDefender AntiVirus Plus 2016
Chọn so sánh
Rating 0
BitDefender AntiVirus Plus 2016 bản quyền 1 năm (Thẻ)
Giá bán:

90.000 VND


Kaspersky Internet Sercurity (KIS) 3 users box
Chọn so sánh
Rating 0
Kaspersky Internet Sercurity (KIS) 3 users bản quyền 1 năm (box)
Giá bán:

690.000 VND


KASPERSKY Anti Virus (KAV) 2015 3 users bản quyền 1 năm (box)
Chọn so sánh
Rating 0
Kaspersky Anti Virus (KAV) 2015 3 users bản quyền 1 năm (box)
Giá bán:

300.000 VND


Kaspersky Internet Sercurity (KIS) bản quyền 1 năm (Box)
Chọn so sánh
Giá bán:

285.000 VND


KASPERSKY Anti Virus (KAV)
Chọn so sánh
Rating 0
bản quyền 1 năm (box )
Giá bán:

180.000 VND


McAFee SaaS EndPoint Protection - Advanced (thẻ)
Chọn so sánh
Rating 0
McAFee SaaS EndPoint Protection - Advanced (thẻ) bảo mật thiết yếu cho hệ thống đầu cuối, hệ thống email, và kiểm soát việc truy cập web của người dùng dựa trên công nghệ điện toán đám mây.

Giá bán:

639.000 VND


McAFee Total Protect 2013 bản quyền 1 năm cho 1 PCs
Chọn so sánh
Rating 0
McAFee Total Protect 2013 bản quyền 1 năm cho 1 PCs (Bảo vệ hiệu quả nhất chống virus, online và network threats)


Giá bán:

90.000 VND


Panda Internet Sercurity
Chọn so sánh
Rating 0
Panda Internet Sercurity (1 năm)
Khuyến mãi: VinaCard 50.000đ
Giá bán:

140.000 VND


McAFee Total Protect 2012 bản quyền 1 năm cho 3 PCs
Chọn so sánh
Rating 0
bản quyền 1 năm cho 3 PCs (Bảo vệ hiệu quả nhất chống virus, online và network threats)
Giá bán:

210.000 VND


PCTools Spyware Doctor with Antivirus 2012 (3 users/năm)
Chọn so sánh
Rating 0

Khuyến mãi: Tặng: VinaCard 100.000đ
Giá bán:

220.000 VND


McAFee Internet Security 2012
Chọn so sánh
Rating 0
bản quyền 1 năm cho 3 PCs
Giá bán:

210.000 VND


TREND MICRO TITANIUM INTERNET SERCURITY
Chọn so sánh
Giá bán:

99.000 VND


PCTools Internet Sercurity 2012
Chọn so sánh
Rating 0
- 1 user/năm
Khuyến mãi: Tặng: VinaCard 100.000đ
Giá bán:

220.000 VND


KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY (KSOS)
Chọn so sánh
Rating 0
KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY (KSOS)- Dành cho doanh nghiệp nhỏ 1FileServer+10 PCs
Giá bán:

3.550.000 VND


KASPERSKY Small Office Security (KSOS) 1 FileServer + 5 Pcs+5 Mobiles
Chọn so sánh
Rating 0
Kaspersky Small Office Security (KSOS) dành cho doanh nghiệp nhỏ 1 FileServer+5 PC+5 Mobiles
Giá bán:

2.550.000 VND


Kaspersky Internet Sercurity (KIS) 2012
Chọn so sánh
Rating 0
- Bản quyền 1 năm (Box)
Giá bán:

280.000 VND


BKAV Pro Internet Sercurity
Chọn so sánh
Rating 0
BKAV Pro Internet Sercurity, Bản Quyền 1 Năm
Giá bán:

250.000 VND