Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

UniFi® US-24 Managed Gigabit Switches with SFP
Chọn so sánh
Rating 0
UniFi® US-24 Managed Gigabit Switches with SFP
Switch 24 RJ45 Gigabit ports, thiết bị chuyển mạch thông minh, quản lý tập trung dễ dàng lưu lượng và hiệu suất tất cả các cổng dữ liệu thông qua phần mềm quản lý UniFi Controller 4.x.
- Thiết bị với hiệu suất mạnh mẽ thích hợp sử dụng cho các doanh nghiệp vừa và lớn, khách sạn,văn phòng, trường học...
2 cổng SFP, Hiệu suất: 26 Gbps, 1 cổng Console, Công suất chuyển tiếp: 52 Gbps. Năng suất chuyển tiếp: 38,69 Mpps. Lắp đặt trên giá đỡ 1U."
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

6.290.000 VND


RUIJIE XS-S1960-24GT4SFP-UP-H
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-UP-H
Layer 2+ Smart Managed PoE Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 370W
Cổng mạng: 4x 1000M SFP
24x PoE/PoE+ 10/100/1000 BASE-T [H-PoE cổng 1-4] tổng công suất 370W
CPU Memory: 512MB | Flash: 256MB | Tốc độ chuyển mạch: 56Gbps | Quạt làm mát: Yes
Nguồn cung cấp AC 100~240V
Các tính năng khác:
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web Management
- Hỗ trợ IEEE802.1Q/MAC VLAN/Private VLAN/Protocol VLAN/Voice VLAN"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

19.990.000 VND


RUIJIE XS-S1920-26GT2SFP-P-E
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie XS-S1920-26GT2SFP-P-E
Layer 2 Smart Managed PoE Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 370W
Cổng mạng: 2x 1000M SFP | 2 x 10/100/1000BASE-T
24x PoE/PoE+ 10/100/1000 BASE-T tổng công suất 370W
CPU Memory: 256MB | Flash: 32MB | Tốc độ chuyển mạch: 56Gbps
Nguồn cung cấp AC 100~240V
- Hỗ trợ chống sét 8KV
Các tính năng khác:
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web Management
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

13.990.000 VND


RUIJIE XS-S1920-26GT2SFP-LP-E
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie XS-S1920-26GT2SFP-LP-E
Layer 2 Smart Managed PoE Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 185W
Cổng mạng: 2x 1000M SFP | 2 x 10/100/1000BASE-T
24x PoE/PoE+ 10/100/1000 BASE-T tổng công suất 185W
CPU Memory: 256MB | Flash: 32MB | Tốc độ chuyển mạch: 56Gbps | Quạt làm mát: Yes
Nguồn cung cấp AC 100~240V
- Hỗ trợ chống sét 8KV
Các tính năng khác:
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web Management
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

10.990.000 VND


RUIJIE XS-S1920-24T2GT2SFP-P-E
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-P-E
Layer 2 Smart Managed PoE Switch 24 Cổng 10/100BASE-T công suất 370W
Cổng mạng: 2x 100M SFP | 2 x 10/100/1000BASE-T
24x PoE/PoE+ 10/100 BASE-T tổng công suất 185W
CPU Memory: 256MB | Flash: 32MB | Tốc độ chuyển mạch: 12.8Gbps | Quạt làm mát: Yes
Nguồn cung cấp AC 100~240V
- Hỗ trợ chống sét 8KV
Các tính năng khác:
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web Management
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

10.990.000 VND


RUIJIE XS-S1920-24T2GT2SFP-LP-E
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie XS-S1920-24T2GT2SFP-LP-E
Layer 2 Smart Managed PoE Switch 24 Cổng 10/100BASE-T công suất 185W
Cổng mạng: 2x 100M SFP | 2 x 10/100/1000BASE-T
24x PoE/PoE+ 10/100 BASE-T tổng công suất 185W
CPU Memory: 256MB | Flash: 32MB | Tốc độ chuyển mạch: 12.8Gbps | Quạt làm mát: Yes
Nguồn cung cấp AC 100~240V
- Hỗ trợ chống sét 8KV
Các tính năng khác:
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web Management
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

9.990.000 VND


RUIJIE XS-S1960-10GT2SFP-P-H
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie XS-S1960-10GT2SFP-P-H
Layer 2+ Smart Managed PoE Switch 10 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 125W
Cổng mạng: 2x 1000M SFP & 10x PoE/PoE+ 10/100/1000 BASE-T tổng công suất 125W
CPU Memory: 512MB | Flash: 256MB | Tốc độ chuyển mạch: 24Gbps
Nguồn cung cấp AC 100~240V
- Hỗ trợ chống sét 8KV
Các tính năng khác:
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web Management
- Hỗ trợ Hỗ trợ IEEE802.1Q/MAC VLAN/Private VLAN/Protocol VLAN/Voice VLAN"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

10.990.000 VND


RUIJIE XS-S1920-9GT1SFP-P-E
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie XS-S1920-9GT1SFP-P-E
Layer 2 Smart Managed PoE Switch 9 Cổng 10/100/1000BASE-T công suất 125W
Cổng mạng: 1x 1000M SFP & 8x PoE/PoE+ 10/100/1000 BASE-T tổng công suất 125W
CPU Memory: 256MB | Flash: 32MB | Tốc độ chuyển mạch: 20Gbps
Nguồn cung cấp AC 100~240V
- Hỗ trợ chống sét 8KV
Các tính năng khác:
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web Management
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

6.990.000 VND


RUIJIE XS-S1960-48GT4SFP-H
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie XS-S1960-48GT4SFP-H
Layer 2+ Smart Managed Switch 48 Cổng 10/100/1000BASE-T
Cổng mạng: 4x 1000M SFP & 48x PoE/PoE+ 10/100/1000 BASE-T
CPU Memory: 512MB | Flash: 256MB | Tốc độ chuyển mạch: 104Gbps | Quạt làm mát: Yes
Nguồn cung cấp AC 100~240V
- Hỗ trợ chống sét 10KV
Các tính năng khác:
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web Management
- IEEE802.1Q/MAC VLAN/Private VLAN/Protocol VLAN/Voice VLAN"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

21.990.000 VND


RUIJIE XS-S1960-24GT4SFP-H
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie XS-S1960-24GT4SFP-H
Layer 2+ Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
Cổng mạng: 4x 1000M SFP & 24x 10/100/1000 BASE-T
CPU Memory: 512MB | Flash: 256MB | Tốc độ chuyển mạch: 56Gbps
Nguồn cung cấp AC 100~240V
- Hỗ trợ chống sét 10KV
Các tính năng khác:
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web Management
- IEEE802.1Q/MAC VLAN/Private VLAN/Protocol VLAN/Voice VL"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

10.990.000 VND


RUIJIE RG-S1920-24GT4SFP/2GT
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-S1920-24GT4SFP/2GT
Layer 2 Smart Managed Switch 24 Cổng 10/100/1000BASE-T
Cổng mạng: 4x 1000M SFP/ 2x 10/100/1000 BASE-T & 24x 10/100/1000 BASE-T
CPU Memory: 256MB | Flash: 32MB | Tốc độ chuyển mạch: 56Gbps
Nguồn cung cấp AC 100~240V
- Hỗ trợ chống sét 10KV
Các tính năng khác:
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web Management
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

5.790.000 VND


RUIJIE RG-S1920-18GT2SFP
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-S1920-18GT2SFP
Layer 2 Smart Managed Switch 18 Cổng 10/100/1000BASE-T
Cổng mạng: 2x 1000M SFP & 18x 10/100/1000 BASE-T
CPU Memory: 256MB | Flash: 32MB | Tốc độ chuyển mạch: 40Gbps
Nguồn cung cấp AC 100~240V
- Hỗ trợ chống sét 10KV
Các tính năng khác:
- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud
- Tích hợp Web Management
- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.990.000 VND


RUIJIE RG-S1826G-P
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-S1826G-P
Unmanaged Switch PoE 24 cổng 10/100/1000BASE-T, tổng công suất 370W
Cổng mạng: 2xGE SFP & 24x PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T
Auto MDI/MDI-X | Tốc độ chuyển mạch: 48Gbps | Quạt làm mát
Nguồn cung cấp external AC 100~240V
- Hỗ trợ chống sét 6KV
- Hỗ trợ Flow control (IEEE802.3X), Port isolation, PoE budget indicator"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

11.990.000 VND


RUIJIE RG-ES126G-P-L
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-ES126G-P-L
Unmanaged Switch PoE 24 cổng 10/100/1000BASE-T, tổng công suất 370W
Cổng mạng: 2x 1000M SFP & 24x PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T
Auto MDI/MDI-X | Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps. Quạt làm mát
Nguồn cung cấp AC 100~240V
- Hỗ trợ chống sét 4KV
- Hỗ trợ Flow control (IEEE802.3X), Port isolation, PoE budget indicator"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

9.990.000 VND


RUIJIE RG-ES126G-LP-L
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-ES126G-LP-L
Unmanaged Switch PoE 24 cổng 10/100/1000BASE-T, tổng công suất 180W
Cổng mạng: 2x 1000M SFP & 24x PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T
Auto MDI/MDI-X | Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps. Quạt làm mát
Nguồn cung cấp AC 100~240V
- Hỗ trợ chống sét 4KV
- Hỗ trợ Flow control (IEEE802.3X), PoE budget indicator"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

8.990.000 VND


RUIJIE RG-S1810G-P
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-S1810G-P
Unmanaged Switch PoE 8 cổng 10/100/1000 BASE-T
Cổng mạng: 2x 1000M SFP & 8x PoE/PoE+ 10/100/1000 BASE-T
Auto MDI/MDI-X | Tốc độ chuyển mạch: 48Gbps
Nguồn cung cấp external AC 100~240V
- Hỗ trợ chống sét 6KV
- Hỗ trợ Flow control (IEEE802.3X), Port isolation, PoE budget indicators."
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

5.625.000 VND


RUIJIE RG-S1809-P
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-S1809-P
Unmanaged Switch PoE 8 cổng 10/100/1000BASE-T
Cổng mạng: 1x 10/100/1000BASE-T & 8x PoE/PoE+ 10/100/1000 BASE-T
Auto MDI/MDI-X | Tốc độ chuyển mạch: 18Gbps
Nguồn cung cấp external AC-DC power adaptor
- Hỗ trợ chống sét 4KV
- Hỗ trợ Flow control (IEEE802.3X), Port isolation, PoE budget indicators."
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.460.000 VND


Ruijie RG-ES109G-LP-L
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-ES109G-LP-L
Unmanaged Switch PoE 8 cổng 10/100/1000BASE-T,
Cổng mạng: 1x 10/100/1000BASE-T & 8x PoE/PoE+ 10/100/1000 BASE-T
Auto MDI/MDI-X | Tốc độ chuyển mạch: 18Gbps
Nguồn cung cấp external AC-DC power adaptor
- Hỗ trợ chống sét 4KV
- Hỗ trợ Flow control (IEEE802.3X), Port isolation, PoE budget indicators."
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

2.990.000 VND


RUIJIE RG-S1826G
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-S1826G
Unmanaged switch 24 10/100/1000 BASE-T, 2GE SFP (Non-combo).Tốc độ chuyển mạch: 48Gbps, Nguồn cung cấp AC 100~240V, - Hỗ trợ chống sét 4KV
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.990.000 VND


RUIJIE RG-S1826
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-S1826
Unmanaged switch 24 cổng 10/100 BASE-T + 2 cổng combo 10/100/1000 BASE-T/ 2GE SFP, Tốc độ chuyển mạch: 48Gbps. Nguồn cung cấp AC 100~240V Hỗ trợ chống sét 4KV.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.850.000 VND


RUIJIE RG-S1808G
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-S1808G
Unmanaged switch 8 cổng 10/100/1000 BASE-T., Tốc độ chuyển mạch: 16Gbps. Hỗ trợ chống sét 4kV, Nguồn cung cấp AC 100~240V
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

1.770.000 VND


RUIJIE RG-S1808
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-S1808 Unmanaged switch 8 cổng 10/100 BASE-T., Tốc độ chuyển mạch: 1.6Gbps. Hỗ trợ chống sét 4kV, Nguồn cung cấp DC 5V/550mA
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

960.000 VND


DrayTek Vigor Switch G1280
Chọn so sánh
Rating 0
DrayTek Vigor Switch G1280
Switch 28 Cổng Web Smart Gigabit triển khai đa dịch vụ tại văn phòng, doanh nghiệp, phòng game... 24 cổng LAN Gigabit, RJ45+4 cổng combo LAN SFP/RJ45.
VLAN: Tag base 802.1q, Port based, MAC base, VoIP...
STP/RSTP, LACP, IGMP Snooping, QoS.
Bảo mật: Port Security, IP Source Guard, Loop protection, DoS, Storm control, ACL.
Chống giả mạo địa chỉ IP, DHCP server (IP Conflict Prevention) bảo vệ các thiết bị quan trong.
Giao diện dòng lệnh (CLI) giống Cisco.
Sử dụng giao diện quản lý DrayOS thân thiện.
Quản lý tập trung Switch Management với Router Vigor."
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

4.290.000 VND


Linksys LGS124
Chọn so sánh
Rating 0
Linksys LGS124 24-port Desktop Business Gigabit Switch, vỏ kim loại
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

3.250.000 VND

Tới trang: