Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

G-KIOSK 3455/22SMT/80P/2DB
Chọn so sánh
Rating 0
G-KIOSK 3455/22SMT/80P/2DB, Intel® Celeron® J3455, 4x1.5GHz up to 2.3 GHz, 2MB smart cache, 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics, Gigabit LAN,,WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0, 21.5" LED (1920x1080) Cảm ứng, Máy in 80mm, 200m/s, Máy đọc 1D/QRcode.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

48.500.000 VND


G-KIOSK 3455/22SMT/2DB
Chọn so sánh
Rating 0
G-KIOSK 3455/22SMT/2DB, Intel® Celeron® J3455, 4x1.5GHz up to 2.3 GHz, 2MB smart cache, 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics, Gigabit LAN,WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0, 21.5" LED (1920x1080) Cảm ứng, Máy đọc 1D/QRcode
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

45.500.000 VND


G-KIOSK 3455/22SMT/80P
Chọn so sánh
Rating 0
G-KIOSK 3455/22SMT/80P, Intel® Celeron® J3455, 4x1.5GHz up to 2.3 GHz, 2MB smart cache, 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics, Gigabit LAN,WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0, 21.5" LED (1920x1080) Cảm ứng, Máy in 80mm, 200m/s.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

42.500.000 VND


G-KIOSK 3455/22SMT
Chọn so sánh
Rating 0
G-KIOSK 3455/22SMT, Intel® Celeron® J3455, 4x1.5GHz up to 2.3 GHz, 2MB smart cache, 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics, Gigabit LAN,WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0, 21.5" LED (1920x1080) Cảm ứng.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

39.500.000 VND


G-KIOSK 7100/17SOT/80P/2DB
Chọn so sánh
Rating 0
G-KIOSK 7100/17SOT/80P/2DB, Intel® Core® i3-7100U, 2 x 2.4GHz 4 threats, 3MB smart cache, 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 620, Gigabit LAN, WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0 17" LED (1280x1024) Cảm ứng Máy in 80mm, 200m/s, Máy đọc 1D/QRcode
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

44.825.000 VND


G-KIOSK 7100/17SOT/2DB
Chọn so sánh
Rating 0
G-KIOSK 7100/17SOT/2DB, Intel® Core® i3-7100U, 2 x 2.4GHz 4 threats, 3MB smart cache, 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 620, Gigabit LAN, WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0, 17" LED (1280x1024) Cảm ứng, Máy đọc 1D/QRcode
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

41.825.000 VND


G-KIOSK 7100/17SOT/80P
Chọn so sánh
Rating 0
G-KIOSK 7100/17SOT/80P, Intel® Core® i3-7100U, 2 x 2.4GHz 4 threats, 3MB smart cache, 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 620, Gigabit LAN, WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0 17" LED (1280x1024) Cảm ứng, Máy in 80mm, 200m/s
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

38.825.000 VND


G-KIOSK 7100/17SOT
Chọn so sánh
Rating 0
G-KIOSK 7100/17SOT, Intel® Core® i3-7100U, 2 x 2.4GHz 4 threats, 3MB smart cache 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics 620, Gigabit LAN, WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0, 17" LED (1280x1024) Cảm ứng.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

35.825.000 VND


G-KIOSK 3455/17SOT/80P/2DB
Chọn so sánh
Rating 0
G-KIOSK 3455/17SOT/80P/2DB, Intel® Celeron® J3455, 4x1.5GHz up to 2.3 GHz, 2MB smart cache, 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics, Gigabit LAN, WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0, 17" LED (1280x1024) Cảm ứng Máy in 80mm, 200m/s, Máy đọc 1D/QRcode.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

40.825.000 VND


G-KIOSK 3455/17SOT/2DB
Chọn so sánh
Rating 0
G-KIOSK 3455/17SOT/2DB, Intel® Celeron® J3455, 4x1.5GHz up to 2.3 GHz, 2MB smart cache, 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics, Gigabit LAN,WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0, 17" LED (1280x1024), Cảm ứng, Máy đọc 1D/QRcode.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

37.825.000 VND


G-KIOSK 3455/17SOT/80P
Chọn so sánh
Rating 0
G-KIOSK 3455/17SOT/80P, Intel® Celeron® J3455, 4x1.5GHz up to 2.3 GHz, 2MB smart cache, 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics, Gigabit LAN, WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0, 17" LED (1280x1024) Cảm ứng, Máy in 80mm, 200m/s.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

34.825.000 VND


G-KIOSK 3455/17SOT
Chọn so sánh
Rating 0
G-KIOSK 3455/17SOT, Intel® Celeron® J3455, 4x1.5GHz up to 2.3 GHz, 2MB smart cache, 4GB, 120GB SSD, Intel HD Graphics, Gigabit LAN, WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0, 17" LED (1280x1024) Cảm ứng.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

31.825.000 VND


POS Dual GTM1518/J1900 Aluminum, 2 màn hình
Chọn so sánh
Rating 0
POS Dual GTM1518/J1900 Aluminum, 2 màn hình, Intel® Celeron® J1900, 4x2.0GHz up to 2.42 GHz, 2MB smart cache, 4GB, 60GB SSD, Intel HD Graphics, Gigabit LAN,WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0 15" LED (1024x768) Cảm ứng Màn hình 2: 10.1” không cảm ứng
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

18.700.000 VND


POS VFD GTM1518/J1900 Aluminum, màn hình phụ
Chọn so sánh
Rating 0
POS VFD GTM1518/J1900 Aluminum, màn hình phụ, Intel® Celeron® J1900, 4x2.0GHz up to 2.42 GHz, 2MB smart cache, 4GB, 60GB SSD, Intel HD Graphics, Gigabit LAN,WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0 15" LED (1024x768) Cảm ứng, màn hình phụ VFD
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

17.700.000 VND


POS  GTM1518/J1900 Aluminum
Chọn so sánh
Rating 0
POS GTM1518/J1900 Aluminum, Intel® Celeron® J1900, 4x2.0GHz up to 2.42 GHz, 2MB smart cache, 4GB,60GB SSD, Intel HD Graphics, Gigabit LAN, WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0, 15" LED (1024x768) Cảm ứng.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

16.490.000 VND


POS-14
Chọn so sánh
Rating 0
POS-14 Intel® Celeron® J3355 2x2.2GHz turbo burst 2.5GHz, 2MB cache, 4GB 60GB SSD, Intel HD Graphics, Gigabit LAN,,WiFi, 1xVGA, 1xHDMI, 4xUSB 2.0, 2 x USB 3.0, 14" LED (1024x768) Cảm ứng, Phần mềm tích hợp NHÀ HÀNG/ CAFÉ/ SHOP
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

9.990.000 VND


Ngăn Kéo Đựng Tiền nhỏ Dtek JJ330C
Chọn so sánh
Rating 0
Ngăn Kéo Đựng Tiền nhỏ Dtek JJ330C 4 ngăn tiền giấy có kẹp, 3 ô tiền giấy ngoài (ngăn rời). Cổng kích két RJ11. Màu chuẩn: Đen. Kích thước: 335x368x80mm (rộngxdàixcao).
Giá bán:

590.000 VND


Ngăn Kéo Đựng Tiền Lớn Dtek JJ410F
Chọn so sánh
Rating 0
Ngăn Kéo Đựng Tiền Lớn Dtek JJ410F 5 ngăn tiền giấy có kẹp, 4 ngăn xéo tiền giấy ngoài (ngăn rời). Cổng kích két RJ11. Màu chuẩn: Đen. Kích thước: 465x460x150mm (rộngxdàixcao).
Giá bán:

880.000 VND


FLYTECH POS-485
Chọn so sánh
Rating 0
FLYTECH POS-485 Intel® Celeron® J1900, 4x2.0GHz up to 2.42 GHz, 2MB smart cache 4GB 500GB HDD Intel HD Graphics 15" LED (1024x768) Cảm ứng
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

25.990.000 VND


GPI-POS 1580P
Chọn so sánh
Rating 0
GPI-POS 1580P, Intel® Celeron® 4x1.2GHz, 1GB, 16GB SSD, Intel HD Graphics 1x HDMI, 4xUSB 2.0, 15"" LED (1024x768), Cảm ứng Máy in bill 80mm, Phần mềm tích hợp NHÀ HÀNG/ CAFÉ/ SHOP.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

9.990.000 VND


G-POS7100 GTM1501 Dual Touch POS
Chọn so sánh
Rating 0
G-POS7100 GTM1501 Dual Touch POS, Intel® Core® i3-7100U, 2 x 2.4GHz 4 threats, 3MB smart cache, 4GB DDR3L-1600 SO-DIMM, 120GB SSD, Intel HD Graphics, Intel® Gigabit LAN, Wireless-AC, Bluetooth 4.0, 1xMini HDMI, 1xVGA, 4xUSB 3.0, 15" LED (1024x768) Cảm ứng Màn hình 2: 17” (1280x1024) cảm ứng.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

21.990.000 VND


G-POS3455 GTM1501 Dual POS
Chọn so sánh
Rating 0
G-POS3455 GTM1501 Dual POS, Intel® Celeron® J3455, 4x1.5GHz up to 2.3 GHz, 2MB smart cache, 4GB DDR3L-1600 SO-DIMM, 120GB SSD, Intel HD Graphics, Intel® Gigabit LAN, Wireless-AC, Bluetooth 4.0, 1xMini HDMI, 1xVGA 4xUSB 3.0, 15" LED (1024x768) Cảm ứng, Màn hình 2: 19” không cảm ứng.
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

19.990.000 VND


G-POS7100 GTM1501
Chọn so sánh
Rating 0
G-POS7100 GTM1501, Intel® Core® i3-7100U, 2 x 2.4GHz 4 threats, 3MB smart cache, 4 GB DDR4-2133 SO-DIMM, 120GB SSD, Intel HD Graphics 620, Intel® Gigabit LAN, Wireless-AC Bluetooth 4.0 1xMini HDMI, 1xVGA, 4xUSB 3.0 15" LED (1024x768) Cảm ứng
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: PMH 2.000.000đ
Giá bán:

20.690.000 VND


G-POS3455 GTM1501
Chọn so sánh
Rating 0
G-POS3455 GTM1501, Intel® Celeron® J3455, 4x1.5GHz up to 2.3 GHz, 2MB smart cache, 4GB DDR3L-1600 SO-DIMM, 120GB SSD, Intel HD Graphics, Intel® Gigabit LAN, Wireless-AC, Bluetooth 4.0, 1xMini HDMI, 1xVGA 4xUSB 3.0, 15" LED (1024x768) Cảm ứng
Bảo hành: 1 năm
Khuyến mãi: PMH 2.000.000đ
Giá bán:

16.490.000 VND

Tới trang: