Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 Trang chủ >> Chuột - Mouse
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

A4Tech FB35 Midnight Green
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FB35 Midnight Green
Chuột quang thời trang. Hoạt động với chế độ kép - Bluetooth và Wireless 2.4GHz, mang lại phản ứng nhanh, Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột. USB
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

290.000 VND


A4Tech FG30S-4 (Trắng)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG30S-4 (Trắng)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

235.000 VND


A4Tech FG30S-3 (Xanh)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG30S-3 (Xanh)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

235.000 VND


A4Tech FG30S-2 (Cam)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG30S-2 (Cam)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

235.000 VND


A4Tech FG30S-1 (Xám)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG30S-1 (Xám)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

235.000 VND


A4Tech FG35-5 (Hồng)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG35-5 (Hồng)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

230.000 VND


A4Tech FG35-3 (Bạc)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG35-3 (Bạc)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

230.000 VND


A4Tech FG35-2 (Đồng)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG35-2 (Đồng)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

230.000 VND


A4Tech FG35-1 (Xám)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG35-1 (Xám)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

230.000 VND


A4Tech G3-300N-4 (Vàng đồng)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech G3-300N-4 (Vàng đồng)
Chuột không dây, khoảng cách làm việc 15m, DPI 1000.
Không có nút on/off do có chức năng Auto sleeping and wake up:
sau 8 phút không click thì chuột auto chuyển sang chế độ
sleeping. Pin dùng tối đa 5 tháng nếu làm việc 40 giờ/tuần, 12
tháng nếu làm việc 2 giờ/ngày. USB 2.0"
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

190.000 VND


A4Tech G3-300N-3 (Xanh)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech G3-300N-3 (Xanh)
Chuột không dây, khoảng cách làm việc 15m, DPI 1000.
Không có nút on/off do có chức năng Auto sleeping and wake up:
sau 8 phút không click thì chuột auto chuyển sang chế độ
sleeping. Pin dùng tối đa 5 tháng nếu làm việc 40 giờ/tuần, 12
tháng nếu làm việc 2 giờ/ngày. USB 2.0"
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

190.000 VND


A4Tech G3-300N-1 (Đen)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech G3-300N-1 (Đen)
Chuột không dây, khoảng cách làm việc 15m, DPI 1000.
Không có nút on/off do có chức năng Auto sleeping and wake up:
sau 8 phút không click thì chuột auto chuyển sang chế độ
sleeping. Pin dùng tối đa 5 tháng nếu làm việc 40 giờ/tuần, 12
tháng nếu làm việc 2 giờ/ngày. USB 2.0"
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

190.000 VND


A4Tech FG30-4 (Trắng)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG30-4 (Trắng)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

235.000 VND


A4Tech FG30-3 (Xanh)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG30-3 (Xanh)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

235.000 VND


A4Tech FG30-2 (Cam)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG30-2 (Cam)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

235.000 VND


A4Tech FG30-1 (Xám)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG30-1 (Xám)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

235.000 VND


A4Tech FG20-4 (Trắng)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG20-4 (Trắng)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

235.000 VND


A4Tech FG20-3 (Xanh)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG20-3 (Xanh)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

235.000 VND


A4Tech FG20-2 (Hồng)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG20-2 (Hồng)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

235.000 VND


A4Tech FG20-1 (Xám)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG20-1 (Xám)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

235.000 VND


A4Tech FG10-4 (Trắng)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG10-4 (Trắng)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc. Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

199.000 VND


A4Tech FG10-3 (Xanh)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG10-3 (Xanh)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc. Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột"
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

199.000 VND


A4Tech FG10-2 (Cam)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG10-2 (Cam)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc. Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột"
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

199.000 VND


A4Tech FG10-1 (Xám)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG10-1 (Xám)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc. Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột"
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

199.000 VND

12
Tới trang:
<-->