Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 Trang chủ >> Chuột - Mouse
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

A4Tech FG30S-2 (Cam)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG30S-2 (Cam)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

235.000 VND


A4Tech G3-300N-2 (Cam)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech G3-300N-2 (Cam)
Chuột không dây, khoảng cách làm việc 15m, DPI 1000.
Không có nút on/off do có chức năng Auto sleeping and wake up:
sau 8 phút không click thì chuột auto chuyển sang chế độ
sleeping. Pin dùng tối đa 5 tháng nếu làm việc 40 giờ/tuần, 12
tháng nếu làm việc 2 giờ/ngày. USB 2.0"
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

190.000 VND


A4Tech FG30-2 (Cam)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG30-2 (Cam)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc.
Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

235.000 VND


A4Tech FG10-2 (Cam)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech FG10-2 (Cam)
Chuột quang USB thời trang, nhiều màu sắc. Chỉnh 3 mức DPI: 600/1000/1600
Dây dài: 1.5m. Độ bền 5 triệu lần click chuột"
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

199.000 VND


A4Tech G3-200N-2 (Cam)
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech G3-200N-2 (Cam)
Chuột không dây, khoảng cách làm việc 15m, DPI 1000.
Không có nút on/off do có chức năng Auto sleeping and wake up:
sau 8 phút không click thì chuột auto chuyển sang chế độ
sleeping. Pin dùng tối đa 5 tháng nếu làm việc 40 giờ/tuần, 12
tháng nếu làm việc 2 giờ/ngày. USB 2.0"
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

170.000 VND


A4Tech G3-200NS-2
Chọn so sánh
Rating 0
A4Tech G3-200NS-2
Chuột không dây, DPI 1000. Thiết kế mô hình xe đua.
Không có nút on/off do có chức năng Auto sleeping and wake up:
sau 8 phút không click thì chuột auto chuyển sang chế độ
sleeping. Pin dùng tối đa 5 tháng nếu làm việc 40 giờ/tuần, 12
tháng nếu làm việc 2 giờ/ngày. USB 2.0"
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

175.000 VND

<-->