Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 Trang chủ >> Điện thoại cố định
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

GrandStream GXV3380
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GXV3380
Máy điện thoại IP Video, 16 tài khoản SIP, hỗ trợ video camera, màn hình 8", tích hợp sẵn camera, hỗ trợ thoại skype…hỗ trợ wifi 2.4/5Ghz, blutooth, android 7.0, 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE

Giá bán:

11.490.000 VND


GrandStream GXV3370
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GXV3370
Máy điện thoại IP Video, 16 tài khoản SIP, hỗ trợ video camera, màn hình 7", tích hợp sẵn camera, hỗ trợ thoại skype…hỗ trợ wifi 2.4/5Ghz, blutooth, android 7.0, 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE

Giá bán:

8.690.000 VND


GrandStream GXV3350
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GXV3350
Máy điện thoại IP Video, 16 tài khoản SIP, hỗ trợ video camera, màn hình 5", tích hợp sẵn camera, hỗ trợ thoại skype…hỗ trợ wifi 2.4/5Ghz, blutooth, android 7.0, 2 cổng mạng Gigabit hỗ trợ PoE, kết nối bàn phím mở rộng

Giá bán:

7.490.000 VND


GrandStream GXV3240
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GXV3240
Máy điện thoại IP Video, 6 tài khoản SIP, hỗ trợ video camera, màn hình 4,3", tích hợp sẵn camera, hỗ trợ thoại skype…hỗ trợ wifi, bluetooth

Giá bán:

4.990.000 VND


GrandStream GXP2170
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GXP2170
Điện thoại IP sử dụng cho 6 tài khoản SIP, màn hinh mầu 4,3”, 24 phím trạng thái, jack cắm tai nghe, đèn báo voicemail. 2 cổng RJ45 - 10/100/1000, tích hợp bluetooth, PoE, cổng USB, hỗ trợ quản lý kết nối Cloud

Giá bán:

3.790.000 VND


GrandStream HS108
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream HS108
Điện thoại IP sử dụng cho phòng tắm khách sạn, 1 tài khoản sip, 1 cổng mạng PoE, không cổng cắm nguồn (kiểu dáng bánh mỳ)

Giá bán:

1.250.000 VND


GrandStream GXP2170
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GXP2170
Điện thoại IP sử dụng cho 6 tài khoản SIP, màn hinh mầu 4,3”, 24 phím trạng thái, jack cắm tai nghe, đèn báo voicemail. 2 cổng RJ45 - 10/100/1000, tích hợp bluetooth, PoE, cổng USB, hỗ trợ quản lý kết nối Cloud

Giá bán:

Liên hệ


GrandStream GXP2160
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GXP2160
Điện thoại IP sử dụng cho 6 tài khoản SIP, màn hinh mầu 4,3”, 24 phím trạng thái, jack cắm tai nghe, đèn báo voicemail. 2 cổng RJ45 - 10/100/1000, tích hợp bluetooth, PoE, cổng USB, hỗ trợ quản lý kết nối Cloud

Giá bán:

3.590.000 VND


GrandStream GXP2140
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GXP2140
Điện thoại IP sử dụng cho 4 tài khoản SIP, màn hinh mầu, jack cắm tai nghe, đèn báo voicemail. 2 cổng RJ45 - 10/100/1000, tích hợp bluetooth, PoE, cổng USB, hỗ trợ quản lý kết nối Cloud

Giá bán:

2.890.000 VND


GrandStream GXP2135
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GXP2135
Điện thoại IP, 2 cổng LAN 10/100/1000 có PoE, 3 tài khoản SIP, Màn hình LCD, Jack tai nghe RJ9, Contact 500 số, Call log 200 số, OpenVPN, 32 phím gọi nhanh BLF điện tử, màn hình mầu LCD, hỗ trợ quản lý kết nối Cloud

Giá bán:

2.790.000 VND


GrandStream GXP2130
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GXP2130
Điện thoại IP, 2 cổng LAN 10/100/1000 có PoE, 3 tài khoản SIP, Màn hình LCD, Jack tai nghe RJ9, Contact 500 số, Call log 200 số, OpenVPN, 8 phím gọi nhanh BLF, màn hình mầu LCD, hỗ trợ quản lý kết nối Cloud

Giá bán:

2.590.000 VND


GrandStream GXP1450
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GXP1450
Điện thoại IP, 2 cổng LAN 10/100 có PoE, 2 tài khoản SIP, Màn hình LCD, Jack tai nghe RJ9, Contact 500 số, Call log 200 số

Giá bán:

1.590.000 VND


GrandStream GRP2616
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GRP2616
Điện thoại IP, 2 cổng mạng LAN/PC Giga, 6 tài khoản SIP, 2 màn hình mầu 2,8" và 4,3", Jack tai nghe RJ9, hỗ trợ PoE, hỗ trợ Wifi AC, hỗ trợ quản lý kết nối Cloud

Giá bán:

4.590.000 VND


GrandStream GRP2615
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GRP2615
Điện thoại IP, 2 cổng mạng LAN/PC Giga, 5 tài khoản SIP, màn hình mầu 4,3", Jack tai nghe RJ9, hỗ trợ PoE, hỗ trợ Wifi AC, hỗ trợ quản lý kết nối Cloud, Kết nối bàn phím BLF

Giá bán:

4.190.000 VND


GrandStream GRP2614
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GRP2614
Điện thoại IP, 2 cổng mạng LAN/PC Giga, 4 tài khoản SIP, 2 màn hình mầu 2.8" và 2.4", Jack tai nghe RJ9, hỗ trợ PoE, hỗ trợ Wifi AC, hỗ trợ quản lý kết nối Cloud

Giá bán:

4.190.000 VND


GrandStream GRP2613
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GRP2613
Điện thoại IP, 2 cổng mạng LAN/PC Giga, 3 tài khoản SIP, Màn hình mầu 2.8", Jack tai nghe RJ9, hỗ trợ PoE, hỗ trợ quản lý kết nối Cloud

Giá bán:

2.450.000 VND


GrandStream GRP2612W
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GRP2612W
Điện thoại IP, 2 cổng mạng LAN/PC, 2 tài khoản SIP, Màn hình mầu 2.4", Jack tai nghe RJ9, hỗ trợ wifi 2.4/5Ghz, hỗ trợ quản lý kết nối Cloud

Giá bán:

2.590.000 VND


GrandStream GRP2612P
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GRP2612P
Điện thoại IP, 2 cổng mạng LAN/PC, 2 tài khoản SIP, Màn hình mầu 2.4"", Jack tai nghe RJ9, hỗ trợ PoE, hỗ trợ quản lý kết nối Cloud
Chú ý: Không bao gồm adapter

Giá bán:

1.590.000 VND


GrandStream GRP2604P
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GRP2604P
Điện thoại IP, 6 tài khoản Sip, 2 cổng mạng 10/100/1000
Màn hình LCD 2,48"" đèn nền ban đêm, jack cắm tai nghe, danh bạ 2000 số tự động đồng bộ toàn công ty, 800 lịch sử cuộc gọi,
Hỗ trợ quản lý qua cloud từ smartphone và PC
Âm thanh chuẩn HD. 8 phím gọi nhanh. Hỗ trợ PoE

Giá bán:

2.190.000 VND


GrandStream GRP2604
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GRP2604
Điện thoại IP, 6 tài khoản Sip, 2 cổng mạng 10/100/1000
Màn hình LCD 2,48"" đèn nền ban đêm, jack cắm tai nghe, danh bạ 2000 số tự động đồng bộ toàn công ty, 800 lịch sử cuộc gọi,
Hỗ trợ quản lý qua cloud từ smartphone và PC
Âm thanh chuẩn HD. 8 phím gọi nhanh

Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

2.150.000 VND


GrandStream GRP2603P
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GRP2603P
Điện thoại IP, 6 tài khoản Sip, 2 cổng mạng 10/100/1000.
Màn hình LCD 2,48"" đèn nền ban đêm, jack cắm tai nghe, danh bạ 2000 số tự động đồng bộ toàn công ty, 800 lịch sử cuộc gọi,
Hỗ trợ quản lý qua cloud từ smartphone và PC
Âm thanh chuẩn HD. Hỗ trợ PoE

Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

1.790.000 VND


GrandStream GRP2603
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GRP2603
Điện thoại IP, 6 tài khoản Sip, 2 cổng mạng 10/100/1000.
Màn hình LCD 2,48"" đèn nền ban đêm, jack cắm tai nghe, danh bạ 2000 số tự động đồng bộ toàn công ty, 800 lịch sử cuộc gọi,
Hỗ trợ quản lý qua cloud từ smartphone và PC
Âm thanh chuẩn HD

Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

1.750.000 VND


GrandStream GRP2602P
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GRP2602P
Điện thoại IP, 4 tài khoản Sip, 2 cổng mạng 10/100, Màn hình LCD 2,21" đèn nền ban đêm, jack cắm tai nghe, danh bạ 2000 số tự động đồng bộ toàn công ty, 800 lịch sử cuộc gọi, Hỗ trợ quản lý qua cloud từ smartphone và PC. Âm thanh chuẩn HD. Hỗ trợ PoE

Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

Liên hệ


GrandStream GRP2602
Chọn so sánh
Rating 0
GrandStream GRP2602
Điện thoại IP, 4 tài khoản Sip, 2 cổng mạng 10/100, Màn hình LCD 2,21" đèn nền ban đêm, jack cắm tai nghe, danh bạ 2000 số tự động đồng bộ toàn công ty, 800 lịch sử cuộc gọi, Hỗ trợ quản lý qua cloud từ smartphone và PC. Âm thanh chuẩn HD

Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

Liên hệ

12
Tới trang:
<-->