Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 Trang chủ >> Màn chiếu
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

Màn chiếu điện CN-D300 300Inch 240”x180” (300")
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu điện CN-D300 300Inch 240”x180” (300")
Màn chiếu điện treo tường 6.10m x 4.57m, đường chéo 300", remote
Giá bán:

33.000.000 VND


Màn chiếu Electric 160”x120” (200") CN-D200
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu Electric 160”x120” (200") CN-D200
Màn chiếu điện treo tường 4.05m x 3.05m, đường chéo 200", remote
Giá bán:

6.990.000 VND


Màn chiếu chân 100” (70”x70”)
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu chân 100” (70”x70”) Màn chiếu 3 chân, 1.78m x 1.78m, đường chéo 100"
Giá bán:

950.000 VND


Màn chiếu điện 100” (70”x70")
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu điện 100” (70”x70")
Màn chiếu điện, đường chéo: 100 inch, Vùng chiếu: 70”x70” (1,78m x 1,78m), Tỉ lệ màn: 1:1, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: PVC, Synchronous motor
Giá bán:

1.390.000 VND


Màn chiếu điện 136” (96”x96")
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu điện 136” (96”x96")
Màn chiếu điện treo tường 2.44m x 2.44m, đường chéo 136", remote
Giá bán:

1.890.000 VND


Màn chiếu chân 120” (84”x84”)
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu chân 120” (84”x84”)
Màn chiếu 3 chân, 2.13m x 2.13m, đường chéo 120"
Giá bán:

1.290.000 VND


Màn chiếu điện 120” (84”x84")
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu điện 120” (84”x84")
Màn chiếu điện treo tường 2.13m x 2.13m, đường chéo 120", remote
Giá bán:

1.590.000 VND


Màn chiếu Electric 120”x120” (170")
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu Electric 120”x120” (170"), Màn chiếu điện, đường chéo: 170 inch, Vùng chiếu: 120”x120” (3,05m x 3,05,m), Tỉ lệ màn: 1:1, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: Matte White, Hộp Nhôm + Trục cuộn màn bằng sắt, Synchronous motor.
Giá bán:

2.790.000 VND


MÀN CHIẾU DALITE 96”X96” CHÂN
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu Dalite 96”x96”, Màn chiếu 3 chân, 2.44m x 2.44m, đường chéo 136"
Giá bán:

1.590.000 VND


Màn chiếu Tripod 84”x84”
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu 3 chân, 2.13m x 2.13m, đường chéo 120"


Giá bán:

1.490.000 VND


MÀN CHIẾU DALITE TRIPOD 70”X70”
Chọn so sánh
Rating 0
MÀN CHIẾU TRIPOD 70”X70” - Màn chiếu 3 chân, 1.78m x 1.78m, đường chéo 100"
Giá bán:

950.000 VND


MÀN CHIẾU TREO 96” X 96”
Chọn so sánh
Rating 0
96” X 96” MÀN CHIẾU TREO, Màn chiếu treo tường, 2.44m x 2.44m, đường chéo 136"
Giá bán:

1.190.000 VND


DALITE 84” X 84” MÀN CHIẾU (treo tường)
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu treo tường, 2.13m x 2.13m, đường chéo 120"
Giá bán:

1.090.000 VND


Màn chiếu DALITE 70” x 70” treo tường
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu treo tường, 1.78m x 1.78m, đường chéo 100"
Giá bán:

790.000 VND


DALITE TRIPOD 70”X70” MÀN CHIẾU
Chọn so sánh
Rating 0
DALITE TRIPOD 70”X70” MÀN CHIẾU, Màn chiếu 3 chân, 1.78m x 1.78m, đường chéo 100"
Giá bán:

950.000 VND

<-->