Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 Trang chủ >> Màn chiếu
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

Màn chiếu treo DALITE 170” (120”x120”)
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu treo DALITE 170” (120”x120”) Màn chiếu treo tường, đường chéo: 170 inch, Vùng chiếu: 120”x120” (3,05m x 3,05m), Tỉ lệ màn: 1:1, cuốn chậm

Giá bán:

2.990.000 VND


Màn chiếu chân 120” (96”x72”)
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu chân 120” (96”x72”)
Màn chiếu 3 chân, 2.44m x1.83m, đường chéo 120", tỷ lệ 4:3

Giá bán:

1.550.000 VND


Màn chiếu chân 150” (120”x90”)
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu chân 150” (120”x90”) Màn chiếu 3 chân, chân inox, 3.05m x 2.29m, đường chéo 150"

Giá bán:

3.990.000 VND


Màn chiếu điện 120” (96”x72")
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu điện 120” (96”x72")
Màn chiếu điện treo tường 2.44m x 1.83m, đường chéo 120", tỷ lệ 4:3, remote

Giá bán:

1.990.000 VND


Màn chiếu Electric 200”x150” (250") CN-D250
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu Electric 200”x150” (250") CN-D250
Màn chiếu điện treo tường 5.08m x 3.81m, đường chéo 250", remote


Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

28.990.000 VND


Màn chiếu Electric 160”x160” (225") CN-D225
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu Electric 160”x160” (225") CN-D225
Màn chiếu điện treo tường 4.05m x 4.05m, đường chéo 225", remote


Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

13.990.000 VND


Màn chiếu Electric 144”x144” (200") CN-D200S
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu Electric 144”x144” (200") CN-D200S
Màn chiếu điện treo tường 3.65m x 3.65m, đường chéo 200", remote

Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

8.990.000 VND


Màn chiếu điện 144”x108” (180")
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu điện 144”x108” (180")
Màn chiếu điện treo tường 3.65m x 2.74m, đường chéo 180", remote

Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

7.990.000 VND


Màn chiếu treo 150” (120”x90”)
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu treo 150” (120”x90”)
Màn chiếu treo tường, đường chéo: 150 inch, Vùng chiếu: 120”x90” (3,05m x 2,29m), Tỉ lệ màn: 4:3, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: PVC

Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

2.390.000 VND


Màn chiếu điện 150” (120”x90”)
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu điện 150” (120”x90”)
Màn chiếu điện treo tường, đường chéo: 150 inch, Vùng chiếu: 120”x90” (3,05m x 2,29m), Tỉ lệ màn: 4:3, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: PVC

Giá bán:

2.990.000 VND


Màn chiếu điện CN-D300 300Inch 240”x180” (300")
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu điện CN-D300 300Inch 240”x180” (300")
Màn chiếu điện treo tường 6.10m x 4.57m, đường chéo 300", remote
Giá bán:

39.990.000 VND


Màn chiếu Electric 160”x120” (200") CN-D200
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu Electric 160”x120” (200") CN-D200
Màn chiếu điện treo tường 4.05m x 3.05m, đường chéo 200", remote
Giá bán:

8.490.000 VND


Màn chiếu chân 100” (70”x70”)
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu chân 100” (70”x70”) Màn chiếu 3 chân, 1.78m x 1.78m, đường chéo 100"
Giá bán:

990.000 VND


Màn chiếu điện 100” (70”x70")
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu điện 100” (70”x70")
Màn chiếu điện, đường chéo: 100 inch, Vùng chiếu: 70”x70” (1,78m x 1,78m), Tỉ lệ màn: 1:1, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: PVC, Synchronous motor
Giá bán:

1.490.000 VND


Màn chiếu điện 136” (96”x96")
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu điện 136” (96”x96")
Màn chiếu điện treo tường 2.44m x 2.44m, đường chéo 136", remote
Giá bán:

2.190.000 VND


Màn chiếu chân 120” (84”x84”)
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu chân 120” (84”x84”)
Màn chiếu 3 chân, 2.13m x 2.13m, đường chéo 120"
Giá bán:

1.350.000 VND


Màn chiếu điện 120” (84”x84")
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu điện 120” (84”x84")
Màn chiếu điện treo tường 2.13m x 2.13m, đường chéo 120", remote
Giá bán:

1.790.000 VND


Màn chiếu Electric 120”x120” (170")
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu Electric 120”x120” (170"), Màn chiếu điện, đường chéo: 170 inch, Vùng chiếu: 120”x120” (3,05m x 3,05,m), Tỉ lệ màn: 1:1, Góc nhìn: 160o, Chất liệu vải màn: Matte White, Hộp Nhôm + Trục cuộn màn bằng sắt, Synchronous motor.
Giá bán:

2.790.000 VND


MÀN CHIẾU DALITE 96”X96” CHÂN
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu Dalite 96”x96”, Màn chiếu 3 chân, 2.44m x 2.44m, đường chéo 136"
Giá bán:

1.890.000 VND


DALITE 84”X84” MÀN CHIẾU (chân)
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu Dalite 84”x84”, Màn chiếu 3 chân, 2.13m x 2.13m, đường chéo 120"
Giá bán:

1.350.000 VND


Màn chiếu Tripod 84”x84”
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu 3 chân, 2.13m x 2.13m, đường chéo 120"


Giá bán:

1.490.000 VND


MÀN CHIẾU TREO 96” X 96”
Chọn so sánh
Rating 0
96” X 96” MÀN CHIẾU TREO, Màn chiếu treo tường, 2.44m x 2.44m, đường chéo 136"
Giá bán:

1.490.000 VND


DALITE 84” X 84” MÀN CHIẾU (treo tường)
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu treo tường, 2.13m x 2.13m, đường chéo 120"
Giá bán:

1.190.000 VND


Màn chiếu DALITE 70” x 70” treo tường
Chọn so sánh
Rating 0
Màn chiếu treo tường, 1.78m x 1.78m, đường chéo 100"
Giá bán:

880.000 VND

12
Tới trang:
<-->