Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 Trang chủ >> Thẻ nhớ
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

EXCERIA EXCERIA PRO UHS-II C10 SDXC Memory Card 128GB (LNPR1Y128GG4)
Chọn so sánh
Rating 0
EXCERIA EXCERIA PRO UHS-II C10 SDXC Memory Card 128GB (LNPR1Y128GG4)
Thẻ nhớ SDXC 128GB, Tốc độ UHS-II Class 10, U3, V90 Max Read/Write Speed 270/260 MB/s Thích hợp cho các nhiếp ảnh gia và nhà làm video chuyên nghiệp.
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

3.990.000 VND


EXCERIA EXCERIA PRO UHS-II C10 SDXC Memory Card 64GB (LNPR1Y064GG4)
Chọn so sánh
Rating 0
EXCERIA EXCERIA PRO UHS-II C10 SDXC Memory Card 64GB (LNPR1Y064GG4)
Thẻ nhớ SDXC 64GB, Tốc độ UHS-II Class 10, U3, V90 Max Read/Write Speed 270/260 MB/s Thích hợp cho các nhiếp ảnh gia và nhà làm video chuyên nghiệp.
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

1.990.000 VND


KIOXIA EXCERIA SDHC 32GB (LNEX1L032GG4)
Chọn so sánh
Rating 0
KIOXIA EXCERIA SDHC 32GB (LNEX1L032GG4)
Thẻ nhớ SDHC 32GB, Tốc độ UHS-I Class 10, UHS-I (U1), 100MB/s(R)
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

140.000 VND


KIOXIA EXCERIA PLUS SDXC Memory Card 128GB (LNPL1M128GG4)
Chọn so sánh
Rating 0
KIOXIA EXCERIA PLUS SDXC Memory Card 128GB (LNPL1M128GG4)
Thẻ nhớ SDXC 128GB, Tốc độ UHS-I Class 10, UHS-I (U3, V30), Max Read/Write Speed 100/65 MB/s for professional photographers and action cameras
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

795.000 VND


KIOXIA EXCERIA PLUS SDXC Memory Card 64GB (LNPL1M064GG4)
Chọn so sánh
Rating 0
KIOXIA EXCERIA PLUS SDXC Memory Card 64GB (LNPL1M064GG4)
Thẻ nhớ SDXC 64GB, Tốc độ UHS-I Class 10, UHS-I (U3, V30), Max Read/Write Speed 98/65 MB/s for professional photographers and action cameras
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

495.000 VND


EXCERIA HIGH ENDURANCE MicroSDXC Memory Card 128GB (LMHE1G128GG2) có Adapter
Chọn so sánh
Rating 0
EXCERIA HIGH ENDURANCE MicroSDXC Memory Card 128GB (LMHE1G128GG2) có Adapter
Thẻ nhớ microSDXC 128GB, Tốc độ UHS-I Class 10, UHS-I (U3, V30), Max Read/Write Speed 100/65 MB/s for surveillance and dashboard cameras
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

650.000 VND


EXCERIA HIGH ENDURANCE MicroSDXC Memory Card 64GB (LMHE1G064GG2) có Adapter
Chọn so sánh
Rating 0
EXCERIA HIGH ENDURANCE MicroSDXC Memory Card 64GB (LMHE1G064GG2) có Adapter Thẻ nhớ microSDXC 64GB, Tốc độ UHS-I Class 10, UHS-I (U3, V30), Max Read/Write Speed 100/65 MB/s for surveillance and dashboard cameras
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

470.000 VND


KIOXIA EXCERIA PLUS MicroSDXC Memory Card 128GB (LMPL1M128GG2) có Adapter
Chọn so sánh
Rating 0
KIOXIA EXCERIA PLUS MicroSDXC Memory Card 128GB (LMPL1M128GG2) có Adapter Thẻ nhớ microSDXC 128GB, Tốc độ UHS-I Class 10, UHS-I (U3, V30), Max Read/Write Speed 100/65 MB/s for sports and action cameras
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

570.000 VND


KIOXIA EXCERIA PLUS MicroSDXC Memory Card 64GB (LMPL1M064GG2) có Adapter
Chọn so sánh
Rating 0
KIOXIA EXCERIA PLUS MicroSDXC Memory Card 64GB (LMPL1M064GG2) có Adapter Thẻ nhớ microSDXC 64GB, Tốc độ UHS-I Class 10, UHS-I (U3, V30), Max Read/Write Speed 100/65 MB/s for sports and action cameras
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

395.000 VND


KIOXIA EXCERIA PLUS MicroSDHC Memory Card 32GB (LMPL1M032GG2) có Adapter
Chọn so sánh
Rating 0
KIOXIA EXCERIA PLUS MicroSDHC Memory Card 32GB (LMPL1M032GG2) có Adapter Thẻ nhớ microSDHC 32GB, Tốc độ UHS-I Class 10, UHS-I (U3, V30), Max Read/Write Speed 98/65 MB/s for sports and action cameras
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

250.000 VND


KIOXIA EXCERIA Micro SDXC 256GB (LMEX1L256GG2) có Adapter
Chọn so sánh
Rating 0
KIOXIA EXCERIA Micro SDXC 256GB (LMEX1L256GG2) có Adapter
Thẻ nhớ microSDHC 256GB, Tốc độ UHS-I Class 10, UHS-I (U1), 100MB/s(R)
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

795.000 VND


KIOXIA EXCERIA Micro SDXC 128GB (LMEX1L128GG2) có Adapter
Chọn so sánh
Rating 0
KIOXIA EXCERIA Micro SDXC 128GB (LMEX1L128GG2) có Adapter
Thẻ nhớ microSDHC 128GB, Tốc độ UHS-I Class 10, UHS-I (U1), 100MB/s(R)
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

380.000 VND


KIOXIA EXCERIA SDHC 16GB (LNEX1L016GG4)
Chọn so sánh
Rating 0
KIOXIA EXCERIA SDHC 16GB (LNEX1L016GG4) Thẻ nhớ SDHC 16GB, Tốc độ UHS-I Class 10, UHS-I (U1), 100MB/s(R)
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

99.000 VND


KIOXIA EXCERIA Micro SDHC 64GB (LMEX1L064GG4) no Adapter
Chọn so sánh
Rating 0
KIOXIA EXCERIA Micro SDHC 64GB (LMEX1L064GG4) no Adapter
Thẻ nhớ microSDHC 64GB, Tốc độ UHS-I Class 10, UHS-I (U1), 100MB/s(R)
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

180.000 VND


KIOXIA EXCERIA Micro SDHC 32GB (LMEX1L032GG4) no Adapter
Chọn so sánh
Rating 0
KIOXIA EXCERIA Micro SDHC 32GB (LMEX1L032GG4) no Adapter
Thẻ nhớ microSDHC 32GB, Tốc độ UHS-I Class 10, UHS-I (U1), 100MB/s(R)
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

110.000 VND


KIOXIA EXCERIA Micro SDHC 16GB (LMEX1L016GG2) có Adapter
Chọn so sánh
Rating 0
KIOXIA EXCERIA Micro SDHC 16GB (LMEX1L016GG2) có Adapter
Thẻ nhớ microSDHC 16GB, Tốc độ UHS-I Class 10, UHS-I (U1), 100MB/s(R)
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

90.000 VND


KIOXIA EXCERIA Micro SDHC 16GB (LMEX1L016GG4) no Adapter
Chọn so sánh
Rating 0
KIOXIA EXCERIA Micro SDHC 16GB (LMEX1L016GG4) no Adapter
Thẻ nhớ MicroSDHC 16GB, Tốc độ UHS-I Class 10, UHS-I (U1), 100MB/s(R)
Bảo hành: 6 tháng
Giá bán:

89.000 VND

<-->