Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 Trang chủ >> Tường lửa- Fire Wall
 
Sắp xếp theo
Xem List thumbnail

RUIJIE RG-WALL 1600-S3600
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-WALL 1600-S3600
Dòng Smart Fire Wall thế hệ mới
Cổng mạng: 16x GE | 1x Console
Cấu hình bộ nhớ: Flash 2Gb, HD 32Gb / Ram DDR3 2Gb
Thông lượng tường lửa (chuẩn 64/ 512/ 1518 bytes): 3.5Gbps | Độ trễ tường lửa: 4μs
Phiên truy cập đồng thời tối đa: 1.500.000 | Phiên truy cập mới: 4.000/s
Thông lượng IPsec VPN: 1Gbps | Thông lượng IPS: 275Mbps | Các đường hầm IPsec: 200
Chuẩn VPN hỗ trợ: GRE, L2TP, PPTP, IPsec | Chuẩn mã hóa DES, 3DES, AES
Thuật toán xác thực: SHA1, MD5
Các tính năng khác:
Đã bao gồm 3 năm bản quyền Cơ sở Dữ liệu Anti-Virus Signature, IPS Signature,
Application Signature, Spam & Website Classification"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

61.644.000 VND


RUIJIE RG-WALL 1600-S3100
Chọn so sánh
Rating 0
Ruijie RG-WALL 1600-S3100
Dòng Smart Fire Wall thế hệ mới
Cổng mạng: 10x GE | 1x Console
Cấu hình bộ nhớ: Flash 4Gb, Non storage/ Ram DDR3 2Gb
Thông lượng tường lửa (chuẩn 64/ 512/ 1518 bytes): 1.5Gbps | Độ trễ tường lửa: 4μs
Phiên truy cập đồng thời tối đa: 500.000 | Phiên truy cập mới: 4.000/s
Thông lượng IPsec VPN: 1Gbps | Thông lượng IPS: 200Mbps | Các đường hầm IPsec: 200
Chuẩn VPN hỗ trợ: GRE, L2TP, PPTP, IPsec | Chuẩn mã hóa DES, 3DES, AES
Thuật toán xác thực: SHA1, MD5
Các tính năng khác:
Đã bao gồm 3 năm bản quyền Cơ sở Dữ liệu Anti-Virus Signature, IPS Signature,
Application Signature, Spam & Website Classification"
Bảo hành: 1 năm
Giá bán:

46.233.000 VND

<-->