Trang chủ Đăng nhập Đăng ký Liên hệ
 
0     
 
 Trang chủ > Xây dựng máy tính

Cấu hình - Xem & In

Các bước xây dựng
B1. Chọn Bộ vi xử lý
B2. Chọn Mainboard
B3. Chọn RAM
B4. Chọn HDD
B5. Chọn VGA
B6. Chọn Power
B7. Chọn CDRom
B8. Chọn CasePC
B9. Chọn Monitor
B10. Chọn Keyboard & Mouse